Hämta Access 2007: Access Runtime

Välj språk:
Microsoft Office Access 2007 Runtime gör det möjligt för dig att distribuera Access 2007-program till användare som inte har den fullständiga versionen av Access 2007 installerad på datorn.
 • Version:

  2

  File Name:

  AccessRuntime.exe

  Publiceringsdatum:

  2009-04-29

  File Size:

  56.4 MB

   UPPDATERING. Genom att klicka på ladda ned beviljas du följande ytterligare rättighet till Access 2007 Runtime.
   • Personlig användning: Du får installera och använda programvaran med program från tredje man som har utformats och utvecklats för att användas med programvaran.
   Microsoft Office Access 2007 tillhandahåller en omfattande plattform med lättanvända anpassningsverktyg för utveckling av databaslösningar. Om det inte krävs någon anpassning för slutanvändaren (inklusive rapportändringar), kan du välja att distribuera Access 2007-lösningarna så att de kan köras utan fullständig installation av Access 2007. För detta krävs att du paketerar och distribuerar programmet tillsammans med Access 2007 Runtime.

   Access 2007 Runtime liknar tidigare runtime-program i det att all gränssnittsrelaterad design antingen har tagits bort eller inaktiverats.

   Du behöver inte köpa någon specifik SKU för att distribuera Access 2007 Runtime igen. Du kan fritt distribuera det på nytt eller hänvisa användare till den här hämtningsfilen.

   Mer information om Access 2007 Developer Extensions finns i Hämta Access 2007: Access Developer Extensions.

   Information om utveckling och distribution av lösningar som innehåller Microsoft Office Access 2007 Runtime finns i Använda Access 2007 Runtime-baserade lösningar.
 • Operativsystem som stöds

  Windows Vista; Windows XP Service Pack 2


  • Så här installerar du komponenten:
   1. Hämta filen genom att klicka på Hämta och spara filen på hårddisken.
   2. Dubbelklicka på filen AccessRuntime.exe på hårddisken för att starta installationsprogrammet.
   3. Slutför installationen genom att följa anvisningarna på skärmen.
  • Distribuera Microsoft-tillägget Spara som PDF eller XPS igen med Access 2007 Runtime-programmet

   Du kan kopiera och distribuera objektkodformen för tillägget i listan nedan tillsammans med, och endast för användning med, programmet Microsoft Office Access 2007 Runtime, som regleras av licensvillkoren som medföljer det hämtade Microsoft Office Access 2007 Runtime-programmet:
   Tillägget Microsoft Office 2007: Microsoft Spara som PDF eller XPS (finns på http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=4D951911-3E7E-4AE6-B059-A2E79ED87041&displaylang=sv).

   Denna version av Access 2007 Runtime innehåller samma filversioner som Office 2007 Service Pack 2 (SP2). Om du vill ha mer information om Microsoft Office Access 2007 Runtime Service Pack 2 klickar du på följande artikelnummer för att visa artikeln i Microsoft Knowledge Base:

   957262 Beskrivning av Microsoft Office Access 2007 Runtime Service Pack 2