Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 2 (SP2)

Välj språk:
Service Pack 2 innehåller de senaste uppdateringarna för Microsoft Office Proofing Tools 2007.
  • Version:

    1

    File Name:

    office2007-kb953328-fullfile-x86-glb.exe

    Publiceringsdatum:

    2009-04-24

    File Size:

    69.9 MB

    KB-artiklar: KB953328

      Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 2 (SP2) ger kunderna de senaste uppdateringarna av Office Proofing Tools 2007. Den här hämtningen innehåller två typer av korrigeringar:
      • Korrigeringar som inte släppts tidigare och som gjorts speciellt för denna service pack.
        • Förutom allmänna produktkorrigeringar omfattar detta förbättringar av stabilitet, prestanda och säkerhet.
        • Mer information finns i Knowledge Base-artikeln 953328, där produktspecifika ändringar beskrivs.
      • Alla offentliga uppdateringar, säkerhetsuppdateringar, samlingsuppdateringar och snabbkorrigeringar som släppts fram till februari 2009.

      Innan denna service pack installeras rekommenderar vi starkt att du läser 953328, som beskriver några stora förbättringar som införts med SP2, och även belyser en del viktig information som du bör vara medveten om före installation.
  • Operativsystem som stöds

    Windows Server 2003 Service Pack 2; Windows Server 2008; Windows Vista Service Pack 1; Windows XP Service Pack 3


      Service Pack 2 uppdaterar följande:
      • Microsoft® Office Proofing Tools 2007
    • Gör något av följande för att installera den här uppdateringen:
      • Använd Microsoft Update (rekommenderas).
        • Microsoft Update samlar alla uppdateringar på en plats och erbjuder dig endast de som gäller för just ditt system.
      • Installera den här uppdateringen manuellt.
        • Hämta filen genom att klicka på knappen Hämta på denna sida.
        • Spara filen på hårddisken.
        • Leta reda på .exe-filen som du sparade, dubbelklicka på den och följ anvisningarna på skärmen.

      VIKTIG INFORMATION: Om du försöker installera uppdateringen och får ett felmeddelande om att uppdateringen inte lyckats läser du Knowledge Base-artikeln 968173. Den anger ett antal krav och andra problem som kan leda till att installationen misslyckas och innehåller anvisningar för hur dessa kan åtgärdas.


      Installera SP2 för andra Office-produkter
      Om du har andra Office-produkter installerade ska du tänka på att uppdatera även dem. En fullständig lista med SP2-versioner för Office-produkter finns i Knowledge Base-artikeln 968170.


      Så här tar du bort den här hämtningsbara filen
      Service Pack 2 är det första service pack som har stöd för avinstallation av korrigeringar både via kommandoraden och genom att använda Microsoft Service Pack Uninstall Tool. Service Pack Uninstall Tool är tillgängligt som en separat hämtning. Om du vill ha mer information om det här verktyget kan du se Microsoft Knowledge Base-artikeln 954914.


      Administratörsresurser
      Administratörer som arbetar i styrda miljöer hittar fullständiga resurser för distribution av Office-uppdateringar i en organisation på webbplatsen 2007 Office Resource Kit.


      Ytterligare information
      Vi rekommenderar återigen att du läser Knowledge Base-artikeln 953328 för att få mer information om vad som ingår i denna service pack.