Download Microsoft Windows Rights Management Services Client med Service Pack 2 - x86 from Official Microsoft Download Center

Microsoft Windows Rights Management Services Client med Service Pack 2 - x86

Välj språk:
För att kunna köra applikationer på din dator som tillhandahåller funktioner baserade på Windows RMS-teknik krävs Microsoft Windows Rights Management Services (RMS) client Service Pack 2.