Samlad uppdatering 4 för Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (KB 3122951)

Välj språk:
Microsoft har gett ut Samlad uppdatering 4 för Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1). Den här samlade uppdateringen innehåller nya uppdateringar som förbättrar säkerhet, prestanda och stabilitet.