Download Programmet Windows Hjälp (WinHlp32.exe) för Windows Vista from Official Microsoft Download Center

Programmet Windows Hjälp (WinHlp32.exe) för Windows Vista

Viktigt! När du väljer språk ändras sidans hela innehåll till det språket.

Välj språk:
WinHlp32.exe krävs för att du ska kunna visa 32-bitars hjälpfiler som har filnamnstillägget ".hlp". Du behöver installera det här programmet om du vill kunna visa HLP-filer med Windows Vista.