Uppdatering för Windows Vista för x64-baserade system (KB931573)

Välj språk:
Installera den här uppdateringen för att åtgärda problemet där du ombeds att aktivera en förinstallerad kopia av Windows Vista.