Verktyg för InfoPath 2007: serveruppgraderings- och migreringsverktyg för Microsoft Office InfoPath

Välj språk:
Med det här verktyget kan en administratör av en SharePoint-grupp ändra hårdkodade URL:er i InfoPath-formulärmallar, UDC-filer (Universal Data Connection) och innehållstyper för vissa scenarier.