Download Blaster: Säkerhetsuppdatering för Windows Server 2003 32-Bit Edition from Official Microsoft Download Center

Blaster: Säkerhetsuppdatering för Windows Server 2003 32-Bit Edition

Välj språk:
Ett säkerhetsproblem har upptäckts som kan ge obehöriga åtkomst till och kontroll över datorer med Microsoft® Windows®.