Säkerhetsuppdatering för Movie Maker 2.6 för Windows Vista för x64-baserade datorer (KB975561)

Välj språk:
Ett säkerhetsproblem har upptäckts som kan ge en icke autentiserad fjärrangripare åtkomst till och kontroll över ditt system.