Management Reporter 2012 för Microsoft Dynamics ERP: Hjälpfil

Välj språk:
Hämta den här hjälpfunktionen för Microsoft Reporter 2012.
 • Version:

  2.0

  File Name:

  ManagementReporter_SVSE.chm

  Publiceringsdatum:

  2013-08-23

  File Size:

  1.1 MB

   Management Reporter 2012 är utvecklat för att hjälpa användare att skapa ekonomiska rapporter som kan skräddarsys efter ett företags alla behov. Med rapportguiden är det enkelt att designa, lagra och generera rapporter från återanvändningsbara byggblock som innehåller rad-, kolumn- och träddefinitioner. Det här minimerar behovet av att återskapa vanliga scenarier för varje rapporteringsperiod. Den här filen innehåller information om funktioner och funktionaliteter i Management Reporter 2012. Du får även information om hur du skapar rapporter med byggblock som innehåller rad-, kolumn- och träddefinitioner. Filen innehåller stegvisa instruktioner om hur du skapar och visa rapporter, konfigurerar användarbehörigheter och rapportsäkerhet och delar genererade rapporter via en webbläsare eller andra tillgängliga filtyper.
 • Operativsystem som stöds

  Windows 7; Windows 8; Windows Server 2008; Windows Server 2012; Windows Vista; Windows XP

   Inga krav.
  • Spara filen på din dator.