Download Uppdatering för Windows Vista för x64-baserade datorer (KB943509) from Official Microsoft Download Center

Uppdatering för Windows Vista för x64-baserade datorer (KB943509)

Viktigt! När du väljer språk ändras sidans hela innehåll till det språket.

Välj språk:
Installera den här uppdateringen för att korrigera ett problem som kan orsaka att infogningar och uppdateringar misslyckas i C++ Microsoft Jet DAO MFC-program (CDAO) efter att du installerat Windows Vista SP1 eller Windows Server 2008.