Korrigeringsfil för säkerhet i Windows XP: Ability to delete root certificates on WinXP

Välj språk:
Den här uppdateringen avhjälper ett fel i certifikatkomponenten i Windows XP. Felet gör att det går att ta bort certifikat.
 • Version:

  1.0

  File Name:

  Q323172_WXP_SP1_x86_SVE.exe

  Publiceringsdatum:

  2002-08-28

  File Size:

  278 KB

  KB-artiklar: KB323172

   Den här uppdateringen avhjälper ett fel i certifikatkomponenten i Windows XP. Felet gör att det går att ta bort certifikat. Hämta uppdateringen nu, den förhindrar att en webbplats eller ett HTML-baserat e-postmeddelande tar bort digitala certifikat på datorn så att du inte kan använda de tjänster som finns på webbplatserna.
 • Operativsystem som stöds

  Windows XP

   Windows XP Home Edition, Windows XP Professional
  • Välj Öppna om du vill starta installationen direkt. ELLER
   Välj Spara om du vill kopiera filen till datorn och utföra installationen vid ett senare tillfälle.