Download Korrigeringsfil för säkerhet i Windows XP: Ability to delete root certificates on WinXP from Official Microsoft Download Center

Korrigeringsfil för säkerhet i Windows XP: Ability to delete root certificates on WinXP

Viktigt! När du väljer språk ändras sidans hela innehåll till det språket.

Välj språk:
Den här uppdateringen avhjälper ett fel i certifikatkomponenten i Windows XP. Felet gör att det går att ta bort certifikat.