Microsoft Office 2007-tillägg: Microsoft Spara som PDF eller XPS

Välj språk:
Med den här komponenten kan du exportera och spara filer i PDF- och XPS-format i åtta Microsoft Office 2007-program. Du kan också skicka filer som bifogade filer i e-postmeddelanden i PDF- och XPS-format i några av dessa program.
 • Version:

  2

  File Name:

  SaveAsPDFandXPS.exe

  Publiceringsdatum:

  2016-05-17

  File Size:

  935 KB

   Med den här komponenten kan du exportera och spara filer i PDF- och XPS-format i åtta Microsoft Office 2007-program. Du kan också skicka filer som bifogade filer i e-postmeddelanden i PDF- och XPS-format i några av dessa program. Vilka funktioner som är tillgängliga varierar beroende på program.

   Microsoft-tillägget Spara som PDF eller XPS för Microsoft Office 2007-programmen kompletterar och regleras av licensvillkoren för betaversionen av Microsoft Office 2007. Du måste ha en licens för programvaran för att ha rätt att använda det här tillägget.
 • Operativsystem som stöds

  Windows Server 2003; Windows Vista; Windows XP Service Pack 2

   • Den här hämtningsbara filen fungerar med följande Office-program:
    • Microsoft Office Access 2007
    • Microsoft Office Excel 2007
    • Microsoft Office InfoPath 2007
    • Microsoft Office OneNote 2007
    • Microsoft Office PowerPoint 2007
    • Microsoft Office Publisher 2007
    • Microsoft Office Visio 2007
    • Microsoft Office Word 2007
  • Så här installerar du komponenten:
   1. Hämta filen genom att klicka på Hämta (ovan) och spara filen på hårddisken.
   2. Dubbelklicka på programfilen SaveAsPDFandXPS.exe på hårddisken för att starta installationsprogrammet.
   3. Slutför installationen genom att följa anvisningarna på skärmen.
   Användningsanvisningar:

   När du har installerat komponenten öppnar du det dokument som du vill publicera och klickar på Save or Publish to PDF or XPSOffice-menyn eller Arkiv-menyn, beroende på vilket program du använder.

   Om du vill ha mer information söker du efter "Spara en fil i PDF-format" eller "Spara en fil i XPS-format" i Office-hjälpen.

   Så här tar du bort komponenten:

   Om du vill ta bort filen du hämtade tar du bort filen SaveAsPDFandXPS.exe.

   1. Peka på InställningarStart-menyn och klicka på Kontrollpanelen.
   2. Dubbelklicka på Lägg till/ta bort program.
   3. Klicka på Office 2007-tillägg – Microsoft Spara som PDF eller XPS i listan med installerade program och klicka sedan på Ta bort eller Lägg till/ta bort. Om en dialogruta visas följer du anvisningarna för att ta bort programmet.
   4. Klicka på Ja eller OK för att bekräfta att du vill ta bort programmet.