Jet 4.0 Service Pack 8 (SP8) för Windows 95 / 98 / NT 4.0

Välj språk:
Microsoft Jet 4.0 Service Pack 8 (SP8) innehåller de senaste uppdateringarna för Microsoft Jet 4.0-databasmotorn. Hämta nu för att få de aktuellaste versionerna av flera filer som används av Microsoft-produkter där Microsoft Jet 4.0 ingår.