Download Säkerhetsuppdatering för Windows Vista för x64-baserade datorer (KB981957) from Official Microsoft Download Center

Säkerhetsuppdatering för Windows Vista för x64-baserade datorer (KB981957)

Välj språk:
Ett säkerhetsproblem har upptäckts som kan ge en autentiserad angripare åtkomst till och kontroll över ditt system.