Microsoft SQL Server 2008 R2 – PowerPivot för Microsoft Excel 2010 – RTM

Välj språk:
Microsoft® PowerPivot för Microsoft® Excel 2010 innehåller banbrytande teknik, t.ex. snabb hantering av stora mängder data (ofta flera miljoner rader), effektiv dataintegration och möjligheten att enkelt dela analyser via Microsoft® SharePoint 2010.
 • Note:There are multiple files available for this download.Once you click on the "Download" button, you will be prompted to select the files you need.
  Version:

  10.50.4000.0

  File Name:

  1053\PP RTM Instructions SVE.htm

  1053\x64\PowerPivot_for_Excel_amd64.msi

  1053\x86\PowerPivot_for_Excel_x86.msi

  Publiceringsdatum:

  2012-07-27

  File Size:

  3 KB

  121.7 MB

  91.0 MB

   Microsoft® PowerPivot för Microsoft® Excel 2010 är att dataanalysverktyg som du kan använda för att göra kraftfulla beräkningar direkt i ett program som du redan är bekant med: Microsoft® Excel. Du kan blixtsnabbt omvandla enorma mängder data till meningsfull information och direkt få svar på dina frågor. Du kan enkelt dela dina resultat och upptäckter med andra. Du kan:

   • Bearbeta stora datamängder (ofta flera miljoner rader), med praktiskt taget samma prestanda som när du bearbetar några hundra rader, med hjälp av PowerPivots motor som finns i minnet och programmets effektiva komprimeringsalgoritmer
   • Använda PowerPivot för att direkt komma åt betrodda premiumdata och offentliga domändata i DataMarket på Windows Azure-marknadsplatsen
   • Integrera data från en mängd olika källor, t.ex. företagets databaser, kalkylblad, rapporter, textfiler och Internetdatafeeds
   • Använda DAX-språket (Data Analysis Expressions) i PowerPivot och utföra kraftfulla datamanipuleringar som inte är möjliga med standarduttrycken i Excel. Följa relationerna mellan tabeller som i en databas och skapa sofistikerade beräkningar med hjälp av välbekanta och intuitiva uttryck
   • Utforska, analysera och skapa rapporter interaktivt utan expertkunskaper eller specialutbildning med hjälp av de inbyggda funktionerna i Excel 2010, t.ex. pivottabeller, utsnitt och andra välbekanta analysfunktioner


   Obs! DataMarket på Windows Azure-marknadsplatsen har ett brett utbud av betrodda premiumdata och offentliga domändata. DataMarket samlar data, bilder och realtidstjänster från ledande kommersiella dataprovidrar och offentliga datakällor från myndigheter. Informationsarbetare kan använda DataMarket för att enkelt upptäcka, köpa och hantera prenumerationer på premiumdata. Informationsarbetare kan även förhandsgranska datamängder i DataMarket med omfattande visualisering och upptäcka tredjepartsprogram som är byggda ovanpå dessa datamängder.

   Den senaste versionen av PowerPivot-dokumentationen finns i direkthjälpen för PowerPivot för Excel. Du kan läsa andra artiklar, bloggar och community-innehåll på TechNet-sidan för PowerPivot.

   Viktigt!

   1) Observera att PowerPivot för Microsoft® Excel endast fungerar med den senaste versionen av Microsoft® Office 2010. Om du vill hämta eller köpa Microsoft® Office 2010 klickar du här.

   2) Här kan du läsa licensvillkoren för Microsoft® SQL Server® 2008 R2 – PowerPivot för Microsoft® Excel 2010 – RTM.
 • Operativsystem som stöds

  Windows 7

    Windows Server 2008 R2 (64-bitars)
    Windows XP med SP3 (32-bitars)
    Windows Vista med SP2 (32- eller 64-bitars)*
    Windows Server 2008 med SP2 (32- eller 64-bitars)*
    Windows Server 2003 R2 (32- eller 64-bitars) med MSXML 6.0 installerat+
    Terminal Server och Windows On Windows (WOW) – som gör det möjlighet att installera 32-bitarsversioner av Office 2010 i 64-bitarsoperativsystem – stöds.

    * Kräver även Platform Update för Windows Vista/Windows Server 2008.
    + Endast 32-bitarsversioner av Microsoft®Office 2010/PowerPivot för Microsoft® Excel 2010 stöds i 64-bitarsversionen av Windows Server 2003 R2.
   • 500 MHz 32- eller 64-bitarsprocessor eller högre
   • Minst 1 GB RAM-minne (2 GB eller mer rekommenderas)
   • 3,5 GB ledigt hårddiskutrymme

   • Internetanslutning


   Här kan du kontrollera de detaljerade maskin- och programvarukraven.
  • Läs dokumentet med viktig information för Microsoft® SQL Server® 2008 R2 och Viktigt-filen för Microsoft® SQL Server® 2008 R2 innan du installerar den här produkten.

   Följ stegen nedan i angiven ordning när du ska installera och använda Microsoft® SQL Server® 2008 R2 – PowerPivot för Microsoft® Excel 2010:
    1. Om du kör ett annat operativsystem än Microsoft® Windows® 7 eller Microsoft® Windows® Server 2008 R2 installerar du .NET Framework 3.5 SP1.
    2. Om du kör Windows® Vista eller Windows® Server 2008 installerar du Platform Update.
    3. Installera Microsoft® Office 2010.
    Viktigt! Om du väljer en anpassad installation av Microsoft Office 2010 måste du installera både Excel 2010 och Delade funktioner i Office för att kunna använda PowerPivot för Excel.

    4. Installera PowerPivot för Microsoft® Excel
    Viktigt! Om du installerar 32-bitarsversionen av Excel måste du använda 32-bitarsversionen av PowerPivot. Om du installerar 64-bitarsversionen av Excel måste du använda 64-bitarsversionen av PowerPivot.

   När du har installerat PowerPivot för Microsoft® Excel kan du visa dokumentation från PowerPivot-fönstret genom att klicka på knappen Hjälp eller genom att trycka på F1. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av dokumentationen, som finns i direkthjälpen för PowerPivot för Microsoft® Excel. Du kan läsa andra artiklar, bloggar och community-innehåll på TechNet-sidan för PowerPivot.
   Obs!
   1. När du startar Microsoft® Office 2010 Excel första gången tillfrågas du om du vill att Excel ska läsa in SQL Server® 2008 R2 – PowerPivot för Microsoft® Excel 2010.