Säkerhetsuppdatering för Windows Desktop Search 4.0 för Windows Server 2008 (KB979688)

Välj språk:
Ett säkerhetsproblem har upptäckts som kan ge en icke autentiserad fjärrangripare åtkomst till och kontroll över ditt system.