Download Verktyg för fjärrserveradministration för Windows 7 med Service Pack 1 (SP1) from Official Microsoft Download Center

Verktyg för fjärrserveradministration för Windows 7 med Service Pack 1 (SP1)

Viktigt! När du väljer språk ändras sidans hela innehåll till det språket.

Välj språk:
Med Verktyg för fjärrserveradministration för Windows 7 med SP1 kan IT-administratörer hantera roller och funktioner som är installerade på fjärrdatorer som kör Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2008 eller Windows Server® 2003 från en fjärrdator som kör Windows 7 eller Windows 7 med SP1.