Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 Update för Windows 7 och Windows Server 2008 R2 för x64-baserade system

Välj språk:
Den här uppdateringen löser kända problem med Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1.