Hjälpfiler för Microsoft Dynamics AX 2009-klienten

Välj språk:
Den här filen innehåller hjälpfiler för program- och företagsprocesser, system- och programinstallation och Enterprise Portal-administrering för Microsoft Dynamics AX 2009.
 • Version:

  5.0/2009

  File Name:

  AX2009_Help_SV.exe

  Publiceringsdatum:

  2008-07-11

  File Size:

  16.6 MB

   Hjälpen för program- och företagsprocesser beskriver vardagsanvändning av Microsoft Dynamics AX, inklusive information om företagsprocesser och associerade uppgifter, relaterade koncept, procedurer, formulär och rapporter.

   Hjälpen för system- och programinstallation innehåller administratörs-, bas- och programprocedurer som hjälp för att konfigurera Microsoft Dynamics AX för användning efter installationen. Den här informationen är avsedd för system- och programadministratörer.

   Hjälpen för Enterprise Portal-administrering innehåller procedurer som hjälp för att skapa Enterprise Portal-webbplatser, konfigurera olika Enterprise Portal-funktioner och administrera säkerhet när Enterprise Portal har installerats. Den här informationen är avsedd för systemadministratörer.

   Den här hämtningen innehåller följande filer:
   • AxInfoWk.chm: Konceptuell och procedurell information för program- och företagsprocesshjälpen
   • AxSASetup.chm: Konceptuell och procedurell information för system- och programinstallationshjälpen
   • EPAdmin.chm: Konceptuell och procedurell information för hjälpen om Enterprise Portal-administrering
   • AxShared.chm: Formulär- och rapporthjälp
 • Operativsystem som stöds

  Windows Server 2003; Windows Server 2008; Windows Vista; Windows XP

   • De här hjälpfilerna är avsedda för användning med en befintlig Microsoft Dynamics AX 2009-installation.
   1. Välj önskat språk för hämtningen i ändra språk-listan.
   2. Klicka på Hämta för att spara filen på datorn.
   3. Starta installationsprogrammet genom att dubbelklicka på den hämtade EXE-filen.
   4. När du uppmanas ange plats för hjälpfilerna sparar du dem i lämplig språkmapp i installationsmappen för Microsoft Dynamics AX 2009. Som standard är detta C:\Program\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Bin\Help\%LANG%. Om du till exempel installerat den svenska versionen av Microsoft Dynamics AX 2009 skapades en mapp med namnet SV-SE i Help-mappen för de svenska hjälpfilerna. Installera de uppdaterade filerna i den mappen på en sökväg liknande C:\Program\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Bin\Help\SV-SE.
   5. Om installationsprogrammet frågar om du vill skriva över de befintliga filerna klickar du på Ja.
   6. Starta om Microsoft Dynamics AX.
   7. Upprepa de här stegen på alla datorer där du vill installera hjälpen eller spara filerna i en delad mapp som andra användare kan komma åt.