Download Hämtningsbar utvärderingsversion av Microsoft Office Communicator 2007 R2 from Official Microsoft Download Center

Hämtningsbar utvärderingsversion av Microsoft Office Communicator 2007 R2

Viktigt! När du väljer språk ändras sidans hela innehåll till det språket.

Välj språk:
Microsoft Office Communicator 2007 R2 är en enhetlig kommunikationsklient, utökad med högkvalitativ VoIP-plattform på Office Communications Server 2007 R2 och utrustad att hjälpa användare att nå nya produktionsnivåer. Användare kan initiera konversationer, genomföra video- och röstmöten samt dela datorprogram med webbanslutna kolleger världen över.