Uppdatering för Windows Vista för x64-baserade datorer (KB941542)

Välj språk:
Installera den här uppdateringen för att åtgärda ett problem med att det inte går att ansluta till en icke-UNC-skrivare (Uniform Naming Convention) på en dator med Windows Vista.