Download Korrigeringsfil för säkerhet i Windows XP: Problem med buffertöverskridning i RAS-telefonboken from Official Microsoft Download Center

Korrigeringsfil för säkerhet i Windows XP: Problem med buffertöverskridning i RAS-telefonboken

Viktigt! När du väljer språk ändras sidans hela innehåll till det språket.

Välj språk:
Den här uppdateringen löser ett säkerhetsproblem i Windows XP. Säkerhetsproblemet beror på en oövervakad buffert i telefonkatalogen i RAS (Remote Access Service). Hämta uppdateringen nu för att säkerställa inmatningskontroll i telefonkatalogsposterna i RAS och därigenom avhjälpa problemet.