Korrigeringsfil för säkerhet i Windows XP: Problem med buffertöverskridning i RAS-telefonboken

Välj språk:
Den här uppdateringen löser ett säkerhetsproblem i Windows XP. Säkerhetsproblemet beror på en oövervakad buffert i telefonkatalogen i RAS (Remote Access Service). Hämta uppdateringen nu för att säkerställa inmatningskontroll i telefonkatalogsposterna i RAS och därigenom avhjälpa problemet.
 • Version:

  1.0

  File Name:

  Q318138_WXP_SP1_x86_SVE.exe

  Publiceringsdatum:

  2002-05-15

  File Size:

  630 KB

  KB-artiklar: KB318138

   Den här uppdateringen löser ett säkerhetsproblem i Windows XP. Säkerhetsproblemet beror på en oövervakad buffert i telefonkatalogen i RAS (Remote Access Service). Hämta uppdateringen nu för att säkerställa inmatningskontroll i telefonkatalogsposterna i RAS och därigenom avhjälpa problemet.
 • Operativsystem som stöds

  Windows XP

   Windows XP Professional, Windows XP Home Edition
  • Välj "Öppna" om du vill starta installationen direkt, eller välj "Spara" om du vill kopiera filen till datorn och utföra installationen vid ett senare tillfälle.