Uppdatering för Windows Vista för x64-baserade datorer (KB945435)

Välj språk:
Installera den här uppdateringen för att lösa ett problem med att det uppstår förseningar vid förstagångsåtkomst till WebDAV-resurser på en dator som kör Windows Vista.