Download Windows PowerShell 2.0 och WinRM 2.0 för Windows Vista för x64-baserade system (KB968930) from Official Microsoft Download Center

Windows PowerShell 2.0 och WinRM 2.0 för Windows Vista för x64-baserade system (KB968930)

Viktigt! När du väljer språk ändras sidans hela innehåll till det språket.

Välj språk:
Paketet Windows Management Framework Core innehåller Windows PowerShell 2.0 och Windows Remote Management (WinRM) 2.0.