Download Windows PowerShell 2.0 och WinRM 2.0 för Windows Vista (KB968930) from Official Microsoft Download Center

Windows PowerShell 2.0 och WinRM 2.0 för Windows Vista (KB968930)

Viktigt! När du väljer språk ändras sidans hela innehåll till det språket.

Välj språk:
Paketet Windows Management Framework Core innehåller Windows PowerShell 2.0 och Windows Remote Management (WinRM) 2.0.