Malicious Software Removal Tool

For: Windows 10 32-bit and more...
Change Systems

Choose the version of Malicious Software Removal Tool you need

Viktigt! När du väljer språk ändras sidans hela innehåll till det språket.

Välj språk:
Windows-verktyget Borttagning av skadlig programvara hjälper till att skydda Windows-datorer mot allmänt utbredd skadlig kod. Verktyget identifierar och tar bort hot och återställer ändringar som hoten gjort. Verktyget släpps vanligtvis varje månad som en del av Windows Update eller som ett fristående verktyg här för nedladdning.