Malicious Software Removal Tool

For: Windows 10 32-bit and more...
Change Systems

Choose the version of Malicious Software Removal Tool you need

Välj språk:
Det här verktyget genomsöker datorn efter vissa vanliga sorters skadliga program (till exempel Blaster, Sasser och Mydoom) och hjälper till att ta bort dem som eventuellt hittas. Microsoft kommer att släppa en uppdaterad version av verktyget den andra tisdagen varje månad.