Program
Med hjälp av Språkverktyg för Microsoft Office kan du redigera på andra språk.
GRATIS
Verktyg
Öppna, redigera och spara dokument, arbetsböcker och presentationer i Open XML-filformaten, som infördes i Microsoft Office Word, Excel och PowerPoint först med Office 2007 och sedan med Office 2010.
GRATIS
Uppdatera
Windows 7 och Windows Server 2008 R2 SP1 ser till att datorer och servrar befinner sig på den senaste supportnivån.
GRATIS
Verktyg
Microsoft .NET Framework 4.6 är en mycket kompatibel direktuppdatering av Microsoft .NET Framework 4, Microsoft .NET Framework 4.5, Microsoft .NET Framework 4.5.1 och Microsoft .NET Framework 4.5.2. Webbinstallationsprogrammet är ett litet paket...
GRATIS
Verktyg
Microsoft .NET Framework 4.6.1 är en mycket kompatibel uppdatering till Microsoft .NET Framework 4, Microsoft .NET Framework 4.5, Microsoft .NET Framework 4.5.1, Microsoft .NET Framework 4.5.2 och Microsoft .NET Framework 4.6. Webbinstallationen ...
GRATIS
Uppdatera
Med plattformsuppdateringen för Windows 7 får du förbättrade funktioner och förbättrad prestanda i Windows 7 SP1 och Windows Server 2008 R2 SP1.
GRATIS
Program
Microsoft .NET Framework 3.5 innehåller många nya funktioner som stegvis bygger på .NET Framework 2.0 och 3.0. Denna version innehåller även .NET Framework 2.0 Service Pack 1 och .NET Framework 3.0 Service Pack 1.
GRATIS
Uppdatera
Microsoft .NET Framework 4.5.2 är en mycket kompatibel direktuppdatering av Microsoft .NET Framework 4, Microsoft .NET Framework 4.5 och Microsoft .NET Framework 4.5.1. Offline-paketet kan användas i situationer där webbinstallationsprogram...
GRATIS
Verktyg
Öppna, visa och skriv ut Excel-arbetsböcker, även om du inte har Excel installerat. Den här komponenten ersätter Excel Viewer 97 och alla föregående versioner av Excel Viewer.
GRATIS
Uppdatera
Verktyget erbjuds eftersom inkonsekvenser i Windows Servicing-tjänsten kan orsaka problem vid installation av framtida uppdateringar, Service Pack och programvara.
GRATIS