Windows 7

Windows 7

Med Microsoft Windows 7 förenklas dina vardagsuppgifter. Välj den perfekta versionen för dig, och hämta Service Pack, uppgraderingar och andra filer.

decorative icon product name, link and description price and details
Uppdatera
Uppdatera
Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows.
GRATIS
Utgivningsdatum:
2014-04-07
Uppdatera
Uppdatera
Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows.
GRATIS
Utgivningsdatum:
2013-12-09
Uppdatera
Uppdatera
Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows.
GRATIS
Utgivningsdatum:
2013-12-09
Uppdatera
Uppdatera
Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows.
GRATIS
Utgivningsdatum:
2013-12-09
Uppdatera
Uppdatera
Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows.
GRATIS
Utgivningsdatum:
2013-12-09
Uppdatera
Uppdatera
Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows.
GRATIS
Utgivningsdatum:
2013-12-09
Uppdatera
Uppdatera
Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows.
GRATIS
Utgivningsdatum:
2014-02-10
Uppdatera
Uppdatera
Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows.
GRATIS
Utgivningsdatum:
2014-02-10
Uppdatera
Uppdatera
Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows.
GRATIS
Utgivningsdatum:
2014-02-10
Uppdatera
Uppdatera
Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows.
GRATIS
Utgivningsdatum:
2014-02-10
Uppdatera
Uppdatera
Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows.
GRATIS
Utgivningsdatum:
2014-02-24
Uppdatera
Uppdatera
Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows.
GRATIS
Utgivningsdatum:
2014-02-24
Uppdatera
Uppdatera
Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows.
GRATIS
Utgivningsdatum:
2014-03-04
Uppdatera
Uppdatera
Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows.
GRATIS
Utgivningsdatum:
2014-03-10
Uppdatera
Uppdatera
Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows.
GRATIS
Utgivningsdatum:
2014-03-10
Uppdatera
Uppdatera
Installera den här uppdateringen för att lösa problem i Windows.
GRATIS
Utgivningsdatum:
2014-03-10
Uppdatera
Uppdatera
Installera den här uppdateringen för att lösa problem som orsakas av uppdaterade lagar för sommartid i vissa länder.
GRATIS
Utgivningsdatum:
2010-02-22
Uppdatera
Uppdatera
Installera den här uppdateringen för att lösa problem som orsakas av uppdaterade lagar för sommartid i vissa länder.
GRATIS
Utgivningsdatum:
2010-09-13
Uppdatera
Uppdatera
Installera den här uppdateringen för att lösa problem som orsakas av uppdaterade lagar för sommartid i vissa länder.
GRATIS
Utgivningsdatum:
2009-11-16
Uppdatera
Uppdatera
Det här är en tillförlitlighetsuppdatering.
GRATIS
Utgivningsdatum:
2010-10-25
Uppdatera
Uppdatera
Installera den här uppdateringen för att lösa problem som orsakas av uppdaterade lagar för sommartid i vissa länder.
GRATIS
Utgivningsdatum:
2010-11-22
Uppdatera
Uppdatera
Installera den här uppdateringen för att lösa problem som orsakas av uppdaterade lagar för sommartid i vissa länder.
GRATIS
Utgivningsdatum:
2011-11-21
Uppdatera
Uppdatera
Installera den här uppdateringen för att lösa problem som orsakas av uppdaterade lagar för sommartid i vissa länder.
GRATIS
Utgivningsdatum:
2012-11-26
Uppdatera
Uppdatera
Installera den här uppdateringen för att lösa problem som orsakas av uppdaterade lagar för sommartid i vissa länder.
GRATIS
Utgivningsdatum:
2012-10-08
Uppdatera
Uppdatera
Installera den här uppdateringen för att lösa problem som orsakas av uppdaterade lagar för sommartid i vissa länder.
GRATIS
Utgivningsdatum:
2010-05-24
Uppdatera
Uppdatera
Installera den här uppdateringen för att lösa en rad kända kompatibilitetsproblem med Windows.
GRATIS
Utgivningsdatum:
2012-11-26
Uppdatera
Uppdatera
Installera den här uppdateringen för att lösa en rad kända kompatibilitetsproblem med Windows.
GRATIS
Utgivningsdatum:
2013-05-13
Uppdatera
Uppdatera
Installera den här uppdateringen för att lösa en rad kända kompatibilitetsproblem med Windows.
GRATIS
Utgivningsdatum:
2013-03-11
Uppdatera
Uppdatera
Installera den här uppdateringen för att lösa en rad kända kompatibilitetsproblem med Windows.
GRATIS
Utgivningsdatum:
2010-10-25
Uppdatera
Uppdatera
Installera den här uppdateringen för att lösa en rad kända kompatibilitetsproblem med Windows.
GRATIS
Utgivningsdatum:
2011-04-25
Uppdatera
Uppdatera
Den här uppdateringen innehåller förbättringar av grafikplattformen.
GRATIS
Utgivningsdatum:
2010-08-24
Uppdatera
Uppdatera
Det här är en tillförlitlighetsuppdatering.
GRATIS
Utgivningsdatum:
2011-04-25
Uppdatera
Uppdatera
Installera den här uppdateringen för att upphäva de krav som gäller för körning i Windows Virtual PC- och XP-läge.
GRATIS
Utgivningsdatum:
2010-03-17
Uppdatera
Uppdatera
Det här är en tillförlitlighetsuppdatering.
GRATIS
Utgivningsdatum:
2011-02-21
Uppdatera
Uppdatera
Det här är en tillförlitlighetsuppdatering.
GRATIS
Utgivningsdatum:
2011-02-21
Uppdatera
Uppdatera
Det här är en tillförlitlighetsuppdatering.
GRATIS
Utgivningsdatum:
2011-04-25
Uppdatera
Uppdatera
Installera den här uppdateringen för att lösa eventuella problem med att information går förlorad i samband med styrenheter som har stöd för ADMA.
GRATIS
Utgivningsdatum:
2009-11-23
Uppdatera
Uppdatera
Installera den här uppdateringen för att lösa prestanda- och tillförlitlighetsproblem i Windows.
GRATIS
Utgivningsdatum:
2011-08-08
Uppdatera
Uppdatera
Den här uppdateringen åtgärdar händelser där vissa element klipps av när en XPS som innehåller visuella penslar med transformeringar skrivs ut på en GDI-baserad skrivare.
GRATIS
Utgivningsdatum:
2010-10-27
Uppdatera
Uppdatera
Den här uppdateringen bidrar till att skydda mot säkerhetsproblem med inläsning av DLL-filer i förväg i program på Windows-plattformen.
GRATIS
Utgivningsdatum:
2010-12-13
Uppdatera
Uppdatera
Anvisningar för den här hämtningen finns snart tillgängliga på svenska. För att informationen ska nå ut så snabbt som möjligt finns de engelska instruktionerna tillgängliga.
GRATIS
Utgivningsdatum:
2011-03-22
Uppdatera
Uppdatera
Följande dokumentation för Windows 7 och Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 finns här:
GRATIS
Utgivningsdatum:
2012-12-10
Uppdatera
Uppdatera
Microsoft har identifierat ett säkerhetsproblem gör att en angripare kan förvanska en systemåtgärd eller ett systembeteende utan den inloggade användarens vetskap. Detta är inte en säkerhetsuppdatering utan en lösning som serveradministratörer kan installera för att inaktivera TLS- och SSL-omförhandling.
GRATIS
Utgivningsdatum:
2010-02-08
Uppdatera
Uppdatera
Ett säkerhetsproblem har upptäckts i Microsoft-programmet som kan påverka din dator.
GRATIS
Utgivningsdatum:
2013-08-12
Uppdatera
Uppdatera
Ett säkerhetsproblem har upptäckts i Microsoft-programmet som kan påverka din dator.
GRATIS
Utgivningsdatum:
2013-08-12
Uppdatera
Uppdatera
Ett säkerhetsproblem har upptäckts i Microsoft-programmet som kan påverka din dator.
GRATIS
Utgivningsdatum:
2013-08-12
Uppdatera
Uppdatera
Ett säkerhetsproblem har upptäckts i Microsoft-programmet som kan påverka din dator.
GRATIS
Utgivningsdatum:
2013-06-10
Uppdatera
Uppdatera
Ett säkerhetsproblem har upptäckts i Microsoft-programmet som kan påverka din dator.
GRATIS
Utgivningsdatum:
2013-11-11
Uppdatera
Uppdatera
Ett säkerhetsproblem har upptäckts i Microsoft-programmet som kan påverka din dator.
GRATIS
Utgivningsdatum:
2013-11-11
Säkerhetsuppdatering
Säkerhetsuppdatering
Ett säkerhetsproblem har upptäckts som kan ge en autentiserad angripare åtkomst till och kontroll över ditt system.
GRATIS
Utgivningsdatum:
2010-04-12
1 2 3 4 5 6 7 8
 
Resultat per sida:1020304050
Microsoft Store: Heta erbjudanden, heta produkter