Windows Vista

Windows Vista

Läs om allt du kan göra med Microsoft Windows Vista, och skaffa de senaste support- och säkerhetsuppdateringarna.

decorative icon product name, link and description price and details
Uppdatera
Uppdatera
Installera den här uppdateringen för att åtgärda problemet där du ombeds att aktivera en förinstallerad kopia av Windows Vista.
GRATIS
Utgivningsdatum:
2007-01-29
Uppdatera
Uppdatera
Installera den här uppdateringen för att lösa ett prestandaproblem i WPF-baserade program (Windows Presentation Foundation) i ett system som kör Windows Vista.
GRATIS
Utgivningsdatum:
2008-01-21
Uppdatera
Uppdatera
Det här är en tillförlitlighetsuppdatering. Installera den här uppdateringen om du vill förbättra tillförlitligheten för Windows Media Player 11 på Windows Vista i vissa scenarier.
GRATIS
Utgivningsdatum:
2007-10-01
Uppdatera
Uppdatera
Installera den här uppdateringen för att åtgärda ett problem där du får ett stoppfel när du aktiverar en dator som kör Windows Vista från viloläge.
GRATIS
Utgivningsdatum:
2007-07-24
Uppdatera
Uppdatera
Installera den här uppdateringen för att förbättra den grafiska prestandan för flera Graphics Processing Unit (GPU)-scenarier i ett system som kör Windows Vista.
GRATIS
Utgivningsdatum:
2008-01-21
Uppdatera
Uppdatera
Installera den här uppdateringen för att lösa ett problem där ett "Stop 0x000000E3"-felmeddelande visas när Symantec Endpoint Protection MR2 sätter en fil i karantän i Windows Vista.
GRATIS
Utgivningsdatum:
2008-08-25
Uppdatera
Uppdatera
Den här uppdateringen löser vissa kompatibilitets- och tilllförlitlighetsproblem i Windows Vista. Genom att installera den här uppdateringen kan du få bättre tillförlitlighet och maskinvarukompatibilitet i olika scenarier.
GRATIS
Utgivningsdatum:
2007-10-23
Uppdatera
Uppdatera
Installera den här uppdateringen för att lösa ett problem där ett felmeddelande visas när du installerar en ny maskinvaruenhet på en dator som kör Windows Vista.
GRATIS
Utgivningsdatum:
2007-11-26
Uppdatera
Uppdatera
Installera den här uppdateringen för att åtgärda ett problem med att indexeringstjänstfrågor (med ett LIKE-predikat) returnerar ett felaktigt resultat på datorer med Windows Vista.
GRATIS
Utgivningsdatum:
2007-10-23
Uppdatera
Uppdatera
Installera den här uppdateringen för att åtgärda ett problem med svarstider där tillägget för åtkomst av objektinformation (SIA) är installerat på en dator som kör Windows Vista.
GRATIS
Utgivningsdatum:
2008-10-27
Uppdatera
Uppdatera
Installera den här uppdateringen om du vill lösa problemet med att Omniquad Firewall och TT Firewall Version 2.0.3 inte kan installeras på datorer med Windows Vista.
GRATIS
Utgivningsdatum:
2007-10-23
Uppdatera
Uppdatera
Installera den här uppdateringen för att lösa ett problem med att det uppstår förseningar vid förstagångsåtkomst till WebDAV-resurser på en dator som kör Windows Vista.
GRATIS
Utgivningsdatum:
2008-01-21
Säkerhetsuppdatering
Säkerhetsuppdatering
Installera den här uppdateringen för att lösa ett problem när delvis installerade språkpaket kan göra att installationen av uppdateringspaket misslyckas på en Windows Vista-dator.
GRATIS
Utgivningsdatum:
2008-02-26
Uppdatera
Uppdatera
Installera den här uppdateringen för att lösa eventuella problem som uppstår när en SATA-hårddisk använder PATA-läge (Parallel Advanced Technology Attachment) på en dator med Windows Vista.
GRATIS
Utgivningsdatum:
2008-05-26
Uppdatera
Uppdatera
Installera den här uppdateringen för att lösa ett problem med administrativa MMC-snapin-moduler där ikoner inte visas korrekt på Windows Vista-baserade datorer med Administrationsverktyg för Windows Server 2003 installerat.
GRATIS
Utgivningsdatum:
2008-01-21
Uppdatera
Uppdatera
Installera den här uppdateringen om du vill lägga till det japanska uppslagsverket för postnummer i den japanska IME (Input Method Editor) på en dator som kör Windows Vista.
GRATIS
Utgivningsdatum:
2007-11-26
Uppdatera
Uppdatera
Installera den här uppdateringen för att lösa ett problem med att dataflödet för ett 3G WWAN-datakort (Wireless Wide Area Network) reduceras på en dator med Windows Vista.
GRATIS
Utgivningsdatum:
2007-08-27
Uppdatera
Uppdatera
Det här är en tillförlitlighetsuppdatering. Den här uppdateringen löser vissa prestanda- och tillförlitlighetsproblem i Windows Vista.
GRATIS
Utgivningsdatum:
2008-02-11
Uppdatera
Uppdatera
Installera den här uppdateringen för att korrigera problem i Media Center för Windows Vista.
GRATIS
Utgivningsdatum:
2008-12-04
Uppdatera
Uppdatera
Det här är en tillförlitlighetsuppdatering. Den här uppdateringen löser vissa prestanda- och tillförlitlighetsproblem i Windows Vista.
GRATIS
Utgivningsdatum:
2008-10-26
1 2 3 4 5 6
 
Resultat per sida:1020304050
Microsoft Store: Heta erbjudanden, heta produkter