Microsoft Dynamics CRM Hjälp och utbildning
Microsoft Dynamics
CRM Hjälp och utbildning
Search Microsoft Dynamics CRM Hjälp och utbildning

Lägga till affärsprocesser som är klara att använda

Microsoft Dynamics CRM innehåller flera affärsprocesser för gemensam försäljning, service och marknadsföring scenarier som är färdiga att använda – vilket hjälper användarna att följa konsekvent steg varje gång de arbetar med kunder.

Innan du kan använda dessa processer måste du lägga till dem i systemet.


Anteckning

Färdiga att använda-affärsprocesser aktiveras automatiskt när du lägger till dem. Om en klar att använda-affärsprocess innehåller arbetsflöden eller bärbara logikaffärsregler, måste du aktivera dem separat. Mer information om affärsprocesser finns i Skapa och redigera processer.


I följande tabell visas en lista över färdiga att använda-affärsprocesser och vad de hjälper dig att göra.

Färdig att använda-processen

Hjälper dig...

Telefonförsäljningskampanj

Kontakta potentiella kunder, skapa och kvalificera leads, utveckla möjligheter och sedan gör affärer.

E-postförsäljningskampanj

Kontakta potentiella kunder via e-post, skapa och kvalificera leads, utveckla möjligheter och sedan gör affärer.

Flerkanalsförsäljningskampanj

Kontakta potentiella kunder via e-post eller telefon, skapa och kvalificera leads och sedan gör affärer.

Marknadsföringslista

Skapa riktade marknadsföringslistor för konton, kontakter eller leads, lägga till potentiella kunder och få godkännande av projektledaren.

Schemaläggning av avtalade tider för tjänst

Schemalägga avtalade tider, ställa in påminnelser och kontrollera att tjänsteaktiviteter är avslutade.

Merförsäljning vid tjänsteärende

Sälj fler produkter eller tjänster medan du löser kundens begäran.

Guidat tjänsteärende

Se till att data skrivs konsekvent för tjänsteärenden och att nödvändiga åtgärder har utförts för ett ärende.

Möjlighet att fakturera (Business to Business)

Följ standardprocessen för bedömning av behov, förhandling om resultat, fullfölja beställningar och stänga affärsmöjligheter när du säljer till andra företag.

Kontaktperson till ordern

Inrikta försäljning genom att använda en konsekvent metod för att interagera med kunder.

Merförsäljning efter tjänsteinteraktion

Gör en trevlig tjänsteupplevelse till en affärsmöjlighet för att kunna sälja fler produkter och tjänster till kunden.

I butiken spetskompetens

Föreslå order för butiksägare och personal på fältet och få godkännande från butikschefer för dessa order.

Lägga till affärsprocesser som är klara att använda

  1. Se till att du har säkerhetsrollerna Chef, Vice VD, VD, Systemadministratör, Systemanpassare eller likvärdiga behörigheter.

    Kontrollera din säkerhetsroll

    1. Följ anvisningarna i Visa din användarprofil.

    2. Har du inte rätt behörighet? Kontakta systemadministratören.

  2. Gå till Inställningar > Datahantering.

  3. Välj Lägga till affärsprocesser som är klara att använda.

  4. Välj Lägg till.

 
Hade du nytta av den här informationen?