Microsoft Dynamics CRM Hjälp och utbildning
Microsoft Dynamics
CRM Hjälp och utbildning
Search Microsoft Dynamics CRM Hjälp och utbildning

Sök efter dubbletter av kontakter, konton och leads

Microsoft Dynamics CRM innehåller dubblettidentifieringsregler för konton, kontaktpersoner och leads. Dessa regler aktiveras automatiskt, så du inte behöver göra någonting för att konfigurera dubblettidentifiering för dessa posttyper.


Anteckning

Om det är tillgängligt i systemet kan du eventuellt också kontrollera om det finns dubbletter av andra posttyper, förutom kontakter, konton och leads. Kontrollera med systemadministratören. Hitta din CRM-administratör eller supportperson


Gäller för

CRM Online

CRM 2015 on-prem

CRM 2013 on-prem

 
Hade du nytta av den här informationen?