Kundcenter för Microsoft Dynamics CRM 2013
Microsoft Dynamics CRM
Kundcenter
Search Kundcenter för Microsoft Dynamics CRM 2013

Söka efter dubbletter

Om du vill bevara integriteten för dina data bör du regelbundet söka efter dubbletter för att se till att du inte av misstag skapar dubbletter av kontakter, konton och leads.

Med guiden Söka efter dubbletter kan du ställa in ett "jobb" som hittar och rensar dubblettposter i systemet. Du kan schemalägga att jobbet ska köras dagligen och du kan ta emot en e-postbekräftelse när jobbet har slutförts.


Anteckning

Om det är tillgängligt i systemet kan du eventuellt också kontrollera om det finns dubbletter av andra posttyper, förutom kontakter, konton och leads. Kontrollera med systemadministratören.

Det går bara att söka efter dubblettposter om du eller din systemadministratör (om det är någon annan) har skapat en regel för posttypen och dubblettidentifiering är aktiverat.


Söka efter dubblerade kontakter

 1. Följ anvisningarna för den app som du använder.

  Om du använder CRM-webbprogrammet

  1. Klicka eller tryck på Microsoft Dynamics CRM i navigeringsfältet. Välj sedan ett arbetsområde: Försäljning, Tjänst eller Marknadsföring. Arbetsområdets namn visas i navigeringsfältet.

  2. Klicka eller knacka på arbetsområdets namn och klicka eller knacka sedan på Kontakter.

  3. Klicka eller knacka på Fler kommandon (), och klicka eller knacka på Identifiera dubbletter.

  Om du använder CRM för Outlook

  1. I navigeringsfönstret, klicka eller knacka på Försäljning > Marknadsföring > Tjänst. Klicka eller knacka på Kunder > Kontakter. I gruppen Poster, klicka eller knacka på Identifiera dubbletter.

 2. Gör något av följande:

  1. Klicka eller knacka på För alla poster på alla sidor för att kontrollera alla dubbletter av kontakter (rekommenderas).

   --ELLER--

  2. Klicka eller knacka på För valda poster för att kontrollera om den valda kontakten har eventuella dubbletter i systemet.

  Guiden Söka efter dubbletter visas och hjälper dig att skapa ett jobb för att söka efter dubbletter av kontakter.

 3. Acceptera standardnamnet för jobbet, eller ange ett annat namn.

 4. Ange starttiden för jobbet och ange hur ofta du vill köra jobbet, i dagar. Skriv t.ex. 1 om du vill köra jobbet dagligen.

 5. Markera kryssrutan om du vill ta emot en bekräftelse med e-post när dubblettidentifieringsjobbet har slutförts. Ange ytterligare e-postadress, om så önskas.

 6. Klicka eller knacka på Nästa och sedan på Skicka.

Söka efter dubblerade konton

 1. Följ anvisningarna för den app som du använder.

  Om du använder CRM-webbprogrammet

  1. Klicka eller tryck på Microsoft Dynamics CRM i navigeringsfältet. Välj sedan ett arbetsområde: Försäljning, Tjänst eller Marknadsföring. Arbetsområdets namn visas i navigeringsfältet.

  2. Klicka eller knacka på arbetsområdets namn och klicka eller knacka sedan på Konton.

  3. Klicka eller knacka på Fler kommandon (), och klicka eller knacka på Identifiera dubbletter.

  Om du använder CRM för Outlook

  1. I navigeringsfönstret, klicka eller knacka på Försäljning > Marknadsföring > Tjänst. Klicka eller knacka på Kunder > Konton. I gruppen Poster, klicka eller knacka på Identifiera dubbletter.

 2. Gör något av följande:

  1. Klicka eller knacka på För alla poster på alla sidor för att kontrollera alla dubbletter av konton (rekommenderas).

   --ELLER--

  2. Klicka eller knacka på För valda poster för att kontrollera om det valda kontot har eventuella dubbletter i systemet.

  Guiden Söka efter dubbletter visas och hjälper dig att skapa ett jobb för att söka efter dubbletter av konton.

 3. Acceptera standardnamnet för jobbet, eller ange ett annat namn.

 4. Ange starttiden för jobbet och ange hur ofta du vill köra jobbet, i dagar. Skriv t.ex. 1 om du vill köra jobbet dagligen.

 5. Markera kryssrutan om du vill ta emot en bekräftelse med e-post när dubblettidentifieringsjobbet har slutförts. Ange ytterligare e-postadress, om så önskas.

 6. Klicka eller knacka på Nästa och sedan på Skicka.

Söka efter dubblerade leads

 1. Följ anvisningarna för den app som du använder.

  Om du använder CRM-webbprogrammet

  1. Klicka eller tryck på Microsoft Dynamics CRM > Försäljning i navigeringsfältet.

  2. Klicka eller tryck på Försäljning > Leads.

  3. Klicka eller knacka på Fler kommandon (), och klicka eller knacka på Identifiera dubbletter.

  Om du använder CRM för Outlook

  1. I navigeringsfönstret, klicka eller knacka på Försäljning > Leads. I gruppen Poster, klicka eller knacka på Identifiera dubbletter.

 2. Gör något av följande:

  1. Klicka eller knacka på För alla poster på alla sidor för att kontrollera alla dubbletter av leads (rekommenderas).

   --ELLER--

  2. Klicka eller knacka på För valda poster för att kontrollera om ett valt leads har eventuella dubbletter i systemet.

  Guiden Söka efter dubbletter visas och hjälper dig att skapa ett jobb för att söka efter dubbletter av leads.

 3. Acceptera standardnamnet för jobbet, eller ange ett annat namn.

 4. Ange starttiden för jobbet och ange hur ofta du vill köra jobbet, i dagar. Skriv t.ex. 1 om du vill köra jobbet dagligen.

 5. Markera kryssrutan om du vill ta emot en bekräftelse med e-post när dubblettidentifieringsjobbet har slutförts. Ange ytterligare e-postadress, om så önskas.

 6. Klicka eller knacka på Nästa och sedan på Skicka.

Gäller för

Microsoft Dynamics CRM Online

Microsoft Dynamics CRM 2013

CRM for web browsers

CRM for Outlook

 
Hade du nytta av den här informationen?