Microsoft Dynamics CRM Hjälp och utbildning
Microsoft Dynamics
CRM Hjälp och utbildning
Search Microsoft Dynamics CRM Hjälp och utbildning

Skapa en ny affärsprocess

Du kan hjälpa till att säkerställa att användare anger data konsekvent och gör på samma sätt varje gång de arbetar med kunden genom att skapa en affärsprocess. Till exempel kan du skapa ett affärsprocessflöde om du vill att alla ska hantera kundtjänstärenden på samma sätt, eller för att kräva att personalen får ett godkännande för en faktura innan du skickar en beställning.

Systemet levereras med flera färdiga att använda affärsprocesser för vanliga affärsscenarier. Allt du behöver göra är att lägga till dem i systemet. Mer information: Lägga till affärsprocesser som är klara att använda

Eller du kan skapa egna business process om du vill täcka ett scenario som är unika för din organisation.

När en affärsprocess aktiveras för en posttyp, uppmanas personer att ange nödvändiga data och följa obligatoriska steg för att flytta en post genom processen.

 1. Se till att du har säkerhetsrollerna Chef, Vice VD, VD, Systemadministratör, Systemanpassare eller likvärdiga behörigheter.

  Kontrollera din säkerhetsroll

  1. Följ anvisningarna i Visa din användarprofil.

  2. Har du inte rätt behörighet? Kontakta systemadministratören.

 2. Följ anvisningarna för den app som du använder.

  Om du använder CRM-webbprogrammet

  1. Välj Microsoft Dynamics CRM > Inställningar i navigeringsfältet.

   Inställningar visas i navigeringsfältet.

  2. Välj Inställningar > Processer.

  Om du använder CRM för Outlook

  1. I navigeringsfönstret expanderar du organisationen om det behövs, klickar eller trycker på Inställningar > Processcenter och sedan på Processer.

 3. I verktygsfältet Åtgärder, klicka eller tryck på Nytt.

 4. Fyll i obligatoriska fält.

  För Kategori, välj Affärsprocessflöde från listrutan.

  För Entitet, markera typ av post i listrutan.

 5. Markera Ny tom process.

 6. Välj OK.

 7. Ange en beskrivning för processen. Du kan använda upp till 2000 tecken.

 8. Om personer vill fortsätta från en typ av post till nästa, klicka eller tryck på , och välj sedan nästa typ av post i processen. Markera fler typer av poster som kan användas i processen, om så önskas.

 9. Ange ett namn för processtadiet.

 10. Om du vill kan du markera en kategori för stadiet genom att antingen välja Kvalificera, Utveckla, Föreslå, Stäng, Identifiera, Forskning eller Lösa.

 11. Skriv ett namn för det första steget i stadiet. Om du vill lägga till fler steg, klicka eller tryck på , och skriv sedan ett namn.

 12. Om du vill att användare ska ange data för att slutföra ett steg, markerar du fältet i listan. Välj Obligatoriskt om personer måste fylla i fältet för att kunna avsluta steget och flytta till nästa steg i processen.

 13. Om du vill, klicka eller tryck på för att lägga till ett annan stadium. Upprepa steg 9 till 12 tills du har lagt till alla stadier och steg i processen.

 14. Om du vill spara processen som ett utkast, klicka eller tryck på Spara längst upp på skärmen. (Så länge som en process är ett utkast kan ingen använda den.) Om du vill aktivera den så att användare kan använda, klicka eller tryck på Aktivera.

 
Hade du nytta av den här informationen?