Kundcenter för Microsoft Dynamics CRM 2013
Microsoft Dynamics CRM
Kundcenter
Search Kundcenter för Microsoft Dynamics CRM 2013

Skapa eller redigera en kontakt

Använd kontakter för att hålla reda på de personer som du gör affärer med.

Visa dina kontakter

 1. Navigera till ditt område.

  Om du använder CRM-webbprogrammet

  1. Klicka eller tryck på Microsoft Dynamics CRM i navigeringsfältet. Välj sedan ett arbetsområde: Försäljning, Tjänst eller Marknadsföring. Arbetsområdets namn visas i navigeringsfältet.

  2. Klicka eller tryck på arbetsområdesnamnet och sedan på Kontakter.

   Visas en lista över aktiva kontakter. Du kanske måste bläddra för att se hela listan.


   Tips

   Det är enkelt att gå tillbaka till de kunduppgifter du senast arbetade med. I navigeringsfältet, bredvid kontakter, klicka eller knacka på . Klicka eller tryck på ett namn och fortsätt sedan direkt med det du höll på med.


  Om du använder CRM för Outlook

  1. I navigeringsfönstret expanderar du organisationen om det behövs, och väljer sedan arbetsområde: Försäljning, Tjänst eller Marknadsföring.

  2. Expandera Kunder och klicka eller knacka på Kontakter.

   Visas en lista över aktiva kontakter. Du kanske måste bläddra för att se hela listan.

 2. Klicka eller knacka på en persons namn för att visa information för kontakten.

Skapa en kontakt

 1. Navigera till ditt område.

  Om du använder CRM-webbprogrammet

  1. Klicka eller tryck på Microsoft Dynamics CRM i navigeringsfältet. Välj sedan ett arbetsområde: Försäljning, Tjänst eller Marknadsföring. Arbetsområdets namn visas i navigeringsfältet.

  2. Klicka eller tryck på arbetsområdesnamnet och sedan på Kontakter.

  Om du använder CRM för Outlook

  1. I navigeringsfönstret expanderar du organisationen om det behövs, och väljer sedan arbetsområde: Försäljning, Tjänst eller Marknadsföring.

  2. Expandera Kunder och klicka eller knacka på Kontakter.

 2. Klicka eller knacka på Nytt.

 3. Fyll i din information. Använd de praktiska beskrivningarna som en guide.

 4. Klicka eller tryck på Spara.

Redigera en kontakt

 1. Navigera till ditt område.

  Om du använder CRM-webbprogrammet

  1. Klicka eller tryck på Microsoft Dynamics CRM i navigeringsfältet. Välj sedan ett arbetsområde: Försäljning, Tjänst eller Marknadsföring. Arbetsområdets namn visas i navigeringsfältet.

  2. Klicka eller tryck på arbetsområdesnamnet och sedan på Kontakter.

  Om du använder CRM för Outlook

  1. I navigeringsfönstret expanderar du organisationen om det behövs, och väljer sedan arbetsområde: Försäljning, Tjänst eller Marknadsföring.

  2. Expandera Kunder och klicka eller knacka på Kontakter.

 2. Öppna ett kontakt och ändra informationen.

 3. Klicka eller tryck på Spara.


Viktigt!

Se till att data alltid är korrekt ordnade genom att regelbundet kontrollera att du inte oavsiktligt har skapat dubbla poster i systemet.Mer information: Söka efter dubbletter


 
Hade du nytta av den här informationen?