Microsoft Dynamics CRM Hjälp och utbildning
Microsoft Dynamics
CRM Hjälp och utbildning
Search Microsoft Dynamics CRM Hjälp och utbildning

Skapa eller redigera ett mål

Använd mål för att hålla reda på dina framsteg för att uppnå intäktsmål.

Skapa ett mål

 1. Kontrollera att du har säkerhetsrollen Systemadministratör, Systemanpassare, Försäljningsansvarig, Försäljningschef, Marknadschef eller VD, eller motsvarande behörighet.

  Kontrollera din säkerhetsroll

 2. Gå till Mål. (Hur kommer jag dit?)

 3. Gör något av följande:

  • Om du använder CRM-programmet väljer du Ny.

  • Om du använder CRM för Outlook väljer du Ny på fliken Poster.

 4. Ange uppgifter och observera eventuella begränsningar eller krav i formuläret Nytt mål. Använd praktiska beskrivningar som vägledning.

 5. Klicka eller knacka på Spara eller Spara och stäng.

Redigera ett mål

 1. Kontrollera att du har säkerhetsrollen Systemadministratör, Systemanpassare, Försäljningsansvarig, Försäljningschef, Marknadschef eller VD, eller motsvarande behörighet.

  Kontrollera din säkerhetsroll

 2. Gå till Mål. (Hur kommer jag dit?)

 3. Gör något av följande:

  • Om du använder CRM-webbprogrammet väljer du Redigera.

  • Om du använder CRM för Outlook väljer du Redigera i gruppen Poster.

 4. Fyll i din information. Använd de praktiska beskrivningarna som en guide.

 5. Välj Spara och stäng.

Gäller för

CRM Online

CRM 2015 on-prem

CRM 2013 on-prem

Se även

Create or edit a rollup query

Rapporten Framsteg mot mål

 
Hade du nytta av den här informationen?