Kundcenter för Microsoft Dynamics CRM 2013
Microsoft Dynamics CRM
Kundcenter
Search Kundcenter för Microsoft Dynamics CRM 2013

Öka detaljnivån i ett diagram

 1. Öppna listan av poster som du vill visa diagrammet för. Klicka eller tryck sedan på diagramfältet till höger eller överst i listan av poster.

 2. Följ anvisningarna för den app som du använder.

  Om du använder CRM-webbprogrammet

  1. Klicka eller knacka på diagram-område.

  Om du använder CRM för Outlook

  1. I menyfliksområdet, klicka eller knacka på Diagramruta och välj var du vill att diagrammet ska visas.

 3. Klicka eller tryck på pilen bredvid diagrammets namn i diagramområdet och klicka eller tryck sedan på det diagram som du vill visa eller öka detaljnivån för.

 4. Klicka eller tryck på det kategoriområde i diagrammet där du vill öka detaljnivån ytterligare för att visa data på lägre nivåer.

 5. Klicka eller tryck på Välj fält på snabbmenyn och klicka eller tryck sedan på fältet som du vill använda för att gruppera kategorin.

 6. Klicka eller tryck på motsvarande ikon för en diagramtyp som du vill använda för att visa data.

 7. Klicka eller tryck på OK.


  Anteckning

  Klicka på Föregående om du vill gå till det diagram du ökade detaljnivån för.


Gäller för

CRM Online

CRM 2013 on-prem

 
Hade du nytta av den här informationen?