Microsoft Dynamics CRM Hjälp och utbildning
Microsoft Dynamics
CRM Hjälp och utbildning
Search Microsoft Dynamics CRM Hjälp och utbildning

Installera expressappen CRM för telefoner

När du är på språng kan du använda Microsoft Dynamics CRM på din mobiltelefon med appen Microsoft Dynamics CRM för telefoner express.

CRM för telefoner express är den tidigare versionen av telefonappen för Microsoft Dynamics CRM. Om du letar efter den senaste, kompletta versionen av telefonappen läser du CRM for Phones and Tablets User's Guide.

Innan du kan använda appen måste du kontrollera att din CRM-administratör har ställt in CRM för telefoner express för dig. Administratören kanske har försett dig med instruktioner om hur du installerar och startar appen, men om inte, kan du använda dessa instruktioner.

Installera CRM för telefoner

Om din administratör har meddelat att du ska ladda ned CRM för telefoner express-appen väljer du länken i tabellen nedan för din telefon. Länken leder till appen i din telefons appbutik.

Telefon

App-länk

Windows Phone

Windows Store

Apple iPhone

Apple App store

Android-telefon

Google Play

Starta CRM för telefoner express

  1. Öppna CRM för telefoner express-appen.

  2. På skärmen Kom igång, skriv ditt företags CRM-webbadress.

  3. Peka på OK för att fortsätta.

Har du problem med din app?

Om du har problem med din CRM för telefoner express-app, är det en god idé att kontakta IT-avdelningen. Om du vill göra ytterligare felsökning på egen hand, testa dessa resurser:

Sekretessmeddelande

Licensierade användare av Dynamics CRM Online med specifika säkerhetsroller (VD – Business Manager, försäljningschef, säljare, systemadministratör, systemanpassare och försäljningsdirektör) har automatiskt rätt att komma åt tjänsten med hjälp av CRM för telefoner, liksom andra klienter.

En administratör har fullständig kontroll (på användarens säkerhetsroll eller entitet) att få åtkomst och auktoriserad åtkomst som associeras med telefonklienten. Användarna kan sedan komma åt CRM Online med hjälp av CRM för telefoner och kunddata cachelagras på enheten som kör den specifika klienten.

Baserat på specifika inställningar för användarsäkerhet och entitetnivåer är typer av kundinformation som kan exporteras från CRM Online och cachelagras på en slutanvändares enhet registrera data, registrera metadata, entitetsdata, enhetsmetadata och affärslogik.

 
Hade du nytta av den här informationen?