Kundcenter för Microsoft Dynamics CRM 2013
Microsoft Dynamics CRM
Kundcenter
Search Kundcenter för Microsoft Dynamics CRM 2013

Hålla ordning på anteckningar, uppgifter, samtal eller e-post med aktiviteter

Aktiviteter är åtgärder som du utför när du kontaktar kunder – till exempel att skicka e-post, ringa, anteckna, lägga till aktiviteter eller skapa avtalade tider.

Du kan skapa en aktivitet och associera den med en kund eller, om du arbetar med en kundpost, kan du skapa en aktivitet som är automatiskt kopplad till kunden.

 1. Navigera till kontakten eller kontot du vill skapa en aktivitet för.

  Om du använder CRM-webbprogrammet

  1. Klicka eller tryck på Microsoft Dynamics CRM i navigeringsfältet. Välj sedan ett arbetsområde: Försäljning, Tjänst eller Marknadsföring. Arbetsområdets namn visas i navigeringsfältet.

  2. Klicka eller knacka på arbetsområdets namn och sedan på Konton eller Kontakter.

  Om du använder CRM för Outlook

  1. I navigeringsfönstret expanderar du organisationen om det behövs, och väljer sedan arbetsområde: Försäljning, Tjänst eller Marknadsföring.

  2. Expandera Kunder och klicka eller knacka på Avtal eller Konton.

 2. I listan med kontakter eller konton, klicka eller knacka på ett namn och sedan på Aktiviteter.

 3. Om du vill skapa ett nytt telefonsamtal eller en aktivitet, klicka eller knacka på Lägg till telefonsamtal, eller klicka eller knacka på Lägg till aktivitet. Eller, om du vill skapa ett nytt e-postmeddelande eller en avtalad tid, klicka eller knacka på Fler kommandon (), klicka eller knacka på E-post eller Avtalade tider.

  - ELLER -

  Om du vill redigera en befintlig aktivitet i listan över aktiviteter, klicka eller knacka på aktiviteten och klicka eller knacka på Öppna aktiviteten. (Peka på området till höger om aktiviteten för att se kommandot.)

 4. Fyll i din information. Använd de praktiska beskrivningarna som en guide.

 5. Klicka eller knacka på OK för att spara en ny aktivitet eller klicka eller knacka på Spara för att spara en uppdaterad aktivitet.


Anteckning

Du kan inte återaktivera eller redigera en stängd aktivitet. Men du kan lägga till en anteckning i en stängd aktivitet.

Du kan heller inte ange påminnelser i CRM för Outlook för fax, telefonsamtal, e-post eller kampanjsvar som har skapats i webbapplikationen eller CRM för Outlook.

Om du vill skapa samma aktivitet för flera poster kan du använda en snabbkampanj. Mer information:Skapa en snabbkampanj i arbetsområdet för marknadsföring i CRM


Gäller för

CRM Online

CRM 2013 on-prem

 
Hade du nytta av den här informationen?