Kundcenter för Microsoft Dynamics CRM 2013
Microsoft Dynamics CRM
Kundcenter
Search Kundcenter för Microsoft Dynamics CRM 2013

Konfigurera CRM för Outlook

Om din organisation använder Microsoft Outlook för att hantera e-post, avtalade tider, kontakter och uppgifter vill du kanske överväga att använda Microsoft Dynamics CRM för Outlook. Du kan använda CRM för Outlook för att få åtkomst till Microsoft Dynamics CRM-data medan du arbetar i det bekanta Outlook-gränssnittet.

CRM för Outlook ger även tillgång till CRM-data medan du är offline.


Viktigt!

Om du använder Microsoft Dynamics CRM 2011 (lokal version) bör du inte uppdatera den till Microsoft Dynamics CRM 2013 för Outlook-klienten utan fortsätta att använda CRM 2011 för Outlook-klienten.

Om du använder CRM 2013 (lokal version) eller CRM Online kan du uppgradera till CRM 2013 för Outlook-klienten eller använda CRM 2011 för Outlook-klienten om du inte är redo att uppgradera än. Om du använder CRM 2011 för Outlook-klienten med CRM 2013 eller CRM Online kan du dock inte använda Outlook-klienten i Offline-läge. Vi rekommenderar att du uppdaterar till CRM 2013 för Outlook-klienten så snart som möjligt.


Steg 1: Granska installationskrav

Logga in som lokal administratör

 • Du måste kunna logga in på datorn som en användare med lokala administratörsprivilegier för att kunna installera CRM för Outlook.


  Anteckning

  I mindre företag installeras CRM för Outlook oftast manuellt, på dator för dator. Administratörer eller användare som har lokala administratörsprivilegier på sina datorer och som har en allmän förtrogenhet med att installera programvaror kan själva göra dessa installationer.


Programvarukrav

Maskinvaru- och nätverkskrav

Uppdateringar installeras

 • Installera de senaste Microsoft Office-uppdateringarna, inklusive alla säkerhetsuppdateringar från Microsoft Update. Gå till Microsoft Update.

Steg 2: Installera CRM för Outlook


Viktigt!

Innan du eller dina användare installerar CRM för Outlook bör ni kontrollera att du har slutfört alla önskade CRM-anpassningar. Om användarna ska använda CRM för Outlook i offlineläge bör endast det minsta antalet posttyper (entiteter) och vyer för användning offline användas för att ge bästa möjliga prestanda. Mer information finns i Anpassningsguiden.


 1. Kör installationsguiden för Microsoft Dynamics CRM 2013 för Outlook för att installera CRM för Outlook. Du kan starta guiden på något av följande sätt:

  • Från meddelandefältet i CRM: I användargränssnittet för CRM klickar eller trycker du på Skaffa CRM för Outlook i meddelandefältet. Om du ser en eller flera dialogrutor med Säkerhetsvarning klickar eller trycker du på Kör i varje.

  • Via Internet: Gå till hämtningssidan och hämta och kör den körbara filen (32-bitars eller 64-bitars) beroende på din dator och vilken version av Outlook du använder.

  • Från en dvd-skiva: Dubbelklicka på SetupClient.exe i en lämplig Microsoft Office-installationsmapp (32-bitars eller 64-bitars).

 2. I dialogrutan Bläddra efter mapp väljer du i vilken mapp de extraherade Outlook-filerna ska sparas. Vi rekommenderar att du sparar de extraherade filerna i en separat mapp (välj alternativet Skapa ny mapp i dialogrutan för att skapa en mapp utan att avsluta guiden).

 3. Läs informationen på sidan Licensavtal, välj Jag accepterar licensavtalet om du accepterar licensavtalet och klicka eller tryck sedan på Nästa.

 4. Om sidan Hämta rekommenderade uppdateringar visas anger du om du vill att uppdateringar ska hämtas automatiskt via Microsoft Update och klickar eller trycker sedan på Nästa.


  Anteckning

  Hur Outlook-programvaran uppdateras beror på hur din CRM-administratör hanterar uppdateringar från Microsoft Update.


 5. På sidan Välj installation gör du något av följande:

  • Om du vill installera CRM för Outlook med offlinekapacitet klickar eller trycker du på Alternativ, markerar kryssrutan Offlinekapacitet på sidan Anpassa installationen och klickar eller trycker sedan på Installera nu. Om du inte väljer offlinekapacitet under installationen kan du lägga till den senare genom att klicka på Arbeta offline i CRM för Outlook.


   Viktigt!

   Om uppdateringen till Microsoft Dynamics CRM Online våren 2014 eller Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 har installerats och används i systemet visas inte någon av de nya funktionerna när du arbetar offline om du inte har uppgraderat till den nya Outlook-klienten. Läs mer om hur du uppgraderar till den senaste klienten.

   Omdirigering av grupprincipmapp med offlinefiler stöds inte i CRM för Outlook. Om dina CRM-data lagras med omdirigerade offlinefiler så kan inte användare använda CRM för Outlook.


  • Du installerar CRM för Outlook utan offlinekapacitet genom att klicka eller trycka på Installera nu.

   CRM installerar CRM för Outlook. Du måste starta om datorn om du vill slutföra installationen.

 6. På den sista sidan i guiden klickar eller trycker du på Stäng.

Steg 3: Konfigurera CRM för Outlook

Du måste konfigurera CRM för Outlook när du har installerat det. När du startar om Outlook när installationen är klar startar konfigurationsguiden automatiskt.


Anteckning

Om konfigurationsguiden inte startas automatiskt söker du efter Konfigurationsguiden på startskärmen och kör den. I tidigare versioner av Windows klickar eller trycker du på Start > Alla program > Microsoft Dynamics CRM och klickar eller trycker sedan på Konfigurationsguiden. Du kan också klicka eller trycka på Konfigurera Microsoft Dynamics CRM för Outlook på fliken CRM i Outlook.


 1. I konfigurationsguiden finns listrutan Server-URL. Klicka eller tryck på pilen bredvid listrutan och gör sedan något av följande:

  • Om du vill ansluta till en CRM Online-organisation, välj CRM Online. Om du inte vet om du använder en onlineversion eller lokal version av CRM kan du titta på webbadressen för Microsoft Dynamics CRM i webbläsaren. Om webbadressen innehåller ”dynamics.com” efter namnet på din organisation använder du onlineversionen. Annars är det den lokala versionen.

  • Om du vill ansluta till en (lokal) CRM 2013-organisation finns det två typer av URL-adresser, beroende på om datorn är ansluten till Internet eller inte:

   1. För interna distributioner (inte ansluten via Internet) skriver du URL:en för Microsoft Dynamics CRM-servern eller identifieringstjänsten i följande format: http://crmserver eller http://crmserver:5555.

   2. Om du vill ansluta via Internet använder du URL:en för identifieringstjänsten i följande format: https://dev.crmserver.contoso.com.


    Anteckning

    Om du inte vet vilken URL-adress du ska använda kontaktar du din CRM-administratör.


 2. Klicka eller tryck på Testa anslutning. Nu läggs organisationer till i listan Organisationsinformation. Om du uppmanas att ange autentiseringsuppgifter väljer du bland följande alternativ:

  • Gör följande för en CRM Online-organisation:

   1. Om din organisation ansluter via Office 365 anger du ditt användarnamn och lösenord för Microsofts onlinetjänster och klickar eller trycker sedan på OK. Den här informationen har skickats till dig i ett e-postmeddelande när ditt konto skapades.

   2. Om du ansluter med en tidigare plattform för onlinetjänster anger du ditt Microsoft-konto (tidigare Windows Live ID) och lösenord och klickar eller trycker sedan på OK. Den här informationen har skickats till dig i ett e-postmeddelande när ditt konto skapades.

  • För en lokal CRM-organisation uppmanas du inte att ange autentiseringsuppgifter eftersom CRM använder dina Active Directory-domänautentiseringsuppgifter.

 3. I listan Organisation markerar du den CRM organisation du vill ansluta till och klickar eller trycker sedan på OK. Klicka eller tryck sedan på Stäng.


  Tips

  Om du har problem med att installera och konfigurera CRM för Outlookkan du prova att använda felsökningsguiden.


Steg 4: Läs mer om sekretess

Om du vill använda CRM för Outlook måste du logga in med dina autentiseringsuppgifter (en e-postadress och ett lösenord). Du kan välja att spara den här informationen lokalt så att du inte behöver ange autentiseringsuppgifterna varje gång du öppnar Outlook. Om du väljer att spara informationen ansluts CRM för Outlook automatiskt till Microsoft Dynamics CRM varje gång du öppnar Outlook.

Efter att du har loggat in och använt CRM för Outlook första gången är anslutningen mellan datorn och CRM alltid öppen när du har åtkomst till Internet. Du kan välja att inaktivera anslutningen mellan datorn och CRM genom att ange ett alternativ. Om du väljer att stänga av anslutningen kan det hända att prestanda försämras i CRM för Outlook.

Om du använder CRM för Outlook för att spåra e-post visas e-posttråden för de användare i organisationen som har behörighet att se den.

För varje e-postmeddelande du tar emot skickar CRM för Outlook avsändarens e-postadress, mottagarens e-postadress och meddelandets ämnesrad till CRM. Detta hjälper CRM att verifiera om ett visst e-postmeddelande ska lagras av CRM-tjänsten. När du spårar ett objekt sparar CRM-tjänsten en kopia av objektet. Den kan visas av andra användare i organisationen som har rätt behörigheter. Om du avslutar spårningen av ett objekt är det endast i de fall objektet ägs av dig som kopian automatiskt tas bort från CRM-tjänsten.

 
Hade du nytta av den här informationen?