Skaffa branschspecifika affärshanteringsprogram
Skaffa branschspecifika affärshanterings-
program

Branscher

Oavsett vilken bransch du är verksam inom så behöver du affärshanteringsprogram som stöder branschspecifika krav och processer, utan kostsam och tidskrävande anpassning och utveckling. Microsoft Dynamics erbjuder många branschlösningar som hjälper din organisation att överträffa förväntningarna.

Kontakt CRM 08 – 752 31 69
Affärssystem 08 – 752 28 37

Detaljhandel

Detaljhandel

Dagens konsumenter vill ha en "komplett shoppingupplevelse". Vår vision är att skapa förutsättningar för en ökad dynamik bland företag och medelstora återförsäljare. Vi vill erbjuda en integrerad och effektiv lösning med funktioner för POS-hantering i flera kanaler, butiksadministration, e-handel, marknadsföring, ekonomi, hantering av leverantörskedjan m.m. Lösningen hjälper återförsäljare att få bättre insyn, agera med flexibilitet, överträffa kundernas förväntningar samt att bygga varaktig lojalitet.

Visa casestudies

Offentliga sektorn

Offentliga sektorn

De mest framgångsrika myndigheterna och organisationerna inom den offentliga sektorn förlitar sig på engagerade medarbetare som kan göra en viktig skillnad och som värnar om sin arbetsgivares framgång. Genom att frigöra personalens potential öppnar du upp för oanade möjligheter inom organisationen. Organisationer inom den offentliga sektorn (myndigheter, utbildningsväsendet, sjukvårdssystem och ideella organisationer) har press på sig att hitta nya sätt att dra ned på kostnader, öka transparensen och förbättra sina tjänster. Det är viktigare än någonsin att företagets medarbetare är väl rustade att driva innovativa processer. I samarbete med våra partner erbjuder Microsoft lösningar för:

 • Myndigheter. Skaffa verktygen du behöver för att ge medborgarna snabb och kostnadseffektiv service.

  • Offentlig administration.Upptäck hur ökad synlighet, internkontroll och rapporteringsverktyg kan hjälpa dig (och din budget) att ligga steget före när det gäller regelefterlevnad och -krav.

  • Offentliga tjänster. Hjälper de anställda att vara effektiva genom innovativa lösningar och program, underlättar medborgarengagemang och skapar ekonomiskt och socialt hållbara möjligheter för medborgarna.

  • Organisationer för samhällsskydd och rättssäkerhet. Förbättrar samordningen mellan program och organisationer och strömlinjeformar arbetet för allmänhetens säkerhet vare sig det handlar om att följa upp brottslingar, hantera ärenden, undersöka brott eller svara på larm.

  • Försvarsmakten. Få ett kraftfullt och flexibelt programramverk som hjälper dig leverera försvars- och säkerhetslösningar som är enkla att använda och som kan dra nytta av dina andra Microsoft-produkter. Din verksamhets effektivitet ökar bland annat med hjälp av realtidsdata.

 • Utbildningsväsendet.Hjälp med att förbättra elevernas produktivitet, hantera utbildningskostnader och nå ut till fler.

 • Hälso- och sjukvården. Få tillgång till det som behövs för att förbättra vården, sänka kostnaderna och hjälpa patienter att hantera kontakten med sjukvården och associerade kostnader.

 • Ideella organisationer. Hjälp andra att nå sin fulla potential i en effektiv verksamhet som kan agera snabbt.

Visa casestudies

Ekonomitjänster

Ekonomitjänster

Många företag upptäcker att en överlägsen kundupplevelse ofta är det bästa sättet att dra till sig och bevara kunder. Specialiserar du dig på produkter inom bankväsendet, kapitalförvaltning, försäkringssektorn eller något annat? Oavsett bransch hjälper Microsoft Dynamics dina anställda att bygga viktiga och varaktiga kundrelationer, med ökad lönsamhet och effektivare verksamhetsdrift.

Med Microsoft Dynamics har företagets team för finansiella tjänster tillgång till lösningar för:

 • Kapital- och tillgångsförvaltning. Få tillgång till de verktyg som du behöver för att bli en betrodd rådgivare till dina kunder, utöka förvaltningens omfattning och minska de administrativa kostnaderna.

 • Bankväsendet. Öka lönsamheten, bevara befintliga kunder och hantera risk proaktivt.

 • Försäkringssektorn. Låt organisationen utvecklas från en policy- till en kundcentrerad verksamhet och hjälp dina anställda att bli mer produktiva.

Visa casestudies

Tillverkning

Tillverkning

Med globaliseringen av leverantörskedjan och kundernas krav på innovation och låga kostnader behöver dagens tillverkare användarvänliga och flexibla lösningar för att hantera sina verksamheter så effektivt som möjligt. Microsoft Dynamics uppfyller dessa behov med kraftfulla, flexibla, inbyggda lösningar för processtillverkning och styckeproduktion.

Med en Microsoft Dynamics-tillverkningslösning kan du:

 • Optimera planering och drift. Öka din konkurrenskraft på dagens globala marknad, svara snabbt på kundbehov och sänk verksamhetens driftskostnader.

 • Driv innovation. Få verksamheten att växa genom att möta kundernas behov.

 • Öka effektivitet och flexibilitet. Bli en konkurrenskraftig aktör på den globala arenan.

 • Ge människor. Agera på driftsinformation.

Visa casestudies

Tjänstesektorn

Tjänstesektorn

Dagens kunder vill ha snabba och transparenta tjänster med tydligt ekonomiskt värde. Vårt mål är att hjälpa leverantörer att uppfylla och överträffa dessa förväntningar genom att leverera anseendehöjande tjänstupplevelser med hög tillförlitlighet mellan kontor, aktiviteter och tidszoner.

Med en Microsoft Dynamics-lösning för servicebranschen kan du:

 • Utnyttja kompetens och driva innovation. Maximera resursanvändningen genom att fördela medarbetare och projektuppgifter mellan kontor, aktiviteter och tidszoner, och förse virtuella team med funktionsrika verktyg för samarbete i realtid.

 • Skapa unika kundupplevelser. Utveckla och förvalta ditt renommé med affärsprogram och metoder som ger förutsägbara resultat.

 • Minska tiden till insyn och agerande. Fatta smartare beslut snabbare med omfattande kontextbaserad och rollspecifik information som kan driva automatisering och effektivisera genomförande.

Visa casestudies

Telekommunikation

Telekommunikation

Microsoft Dynamics CRM ger leverantörer av kommunikationstjänster kundservice-, sälj- och marknadsföringslösningar som kombinerar hög produktivitet med användarvänlighet. Detta ger i slutändan både kundnöjdhet och minskat kundbortfall.

 • Gör kundens upplevelse unik. Kunder vill interagera med dig på sina villkor.Genom att erbjuda valmöjligheter genom flera kanaler visar du kunderna att du är att räkna med.Med Customer relationship management (CRM) kan du arbeta effektivt i alla viktiga kanaler.

 • Skapa en effektivare verksamhet. Öka lönsamheten, bevara befintliga kunder och hantera risker proaktivt.

 • Förstå dina kunder. Skapa lojalitet och ökade intäkter genom en personlig kundrelation.Förstå hur dina kunder använder sina resurser och erbjud dem ett ökat engagemang och en förhöjd upplevelse.

 • Förbättra business intelligence. Förkorta vägen mellan tillgång till din verksamhets data, analys och beslut.Microsoft Dynamics CRM hjälper dig att frigöra kraften i din verksamhets data inom ekonomi, marknadsföring, försäljning, kundservice och produktion med hjälp av grafiska verktyg och realtidsrapporter.

 • Förbättra din kundservice. Förse dina kundservicemedarbetare med utförlig information om varje kund så de kan ge snabb, adekvat och personlig service. På köpet får du nöjda och lojala kunder.

Ta nästa steg

Microsoft Dynamics CRM

CRM-lösningar erbjuder kraftfulla verktyg för försäljning, marknadsföring och kundservice.

Microsoft Dynamics ERP

ERP-system tillhandahåller företagsorienterade resursplaneringslösningar för ekonomi, drift och andra viktiga affärsområden.

Branschlösningar från partner

Microsoft Dynamics partner kan hjälpa dig att implementera en lösning som är skräddarsydd för din bransch.