Hitta innovativa lösningar som hjälper dig att hantera verksamheten och företagets kunder
Hitta innovativa lösningar som hjälper dig att hantera verksamheten och företagets kunder

Lösningar

Med flexibla och innovativa lösningar kan Microsoft erbjuda överlägsna processer och teknisk innovation som stärker din verksamhet.

Läs mer om Microsoft Dynamics CRM och Microsoft Dynamics ERP – Microsofts företagslösningar för hantering av kundrelationer och resursplanering.

Visa Microsoft Dynamics CRM-lösningarVisa Microsoft Dynamics ERP-lösningar
Kontakta vårt säljteam
08 - 752 28 89

Microsoft Dynamics CRM-lösningar

Försäljning

Microsoft Dynamics CRM Mobility

Dina kunder kan mer än någonsin tidigare. Köpbeslut fattas ofta redan innan du är involverad. Säljprocessen måste anpassas till det nya kundbeteendet. Säljteamet behöver verktyg som är välbekanta, intuitiva och enkla att använda och som kan hjälpa dem att bli ännu effektivare. Upptäck resurser som kan hjälpa dig att sälja mer och driva fram resultat:

Läs mer om våra nya mobila funktioner.

Se videon

Arbeta mellan olika team, platser och arbetsgrupper.

TestDrive CRMSe hur företag avancerar med Microsoft Dynamics CRM 2013

Service

Kundservice

Dina kunder finns överallt, och för att kunna erbjuda dem en effektiv service måste du vara där de är. Ge en anpassad, relevant och effektiv service – överallt och närsomhelst, på alla enheter. Med våra servicefunktioner kan du:

 • Interagera med kunderna i den kanal de föredrar – via webben, sociala nätverk, chatt eller mobil, med fullständiga servicefunktioner i flera kanaler.

 • Ge dina anställda ett enda, enhetligt verktyg för att leverera snabb och kvalitativ kundservice via en gemensam kundtjänst.

 • Korta ned svarstiderna, höja andelen lösta ärenden och öka kundernas självbetjäning med hjälp av en kraftfull kunskapsbas.

 • Hantera och förbättra kundkvalifikationer och servicenivåavtal. Möjliggöra dynamisk styrning och köande för att säkerställa att servicemålen uppfylls.

 • Ge dina team förutsättningar att snabbt kunna möta förväntningarna från dagens kunder. Den kombinerade styrkan i Yammer och Microsoft Dynamics kan öka transparensen och flexibiliteten.

Marknadsföring

Marknadsföring

Dagens marknadsförare behöver förutsättningar för att enkelt kunna planera, utföra och utvärdera kampanjer, från start till slut. Microsoft Dynamics Marketing hjälper dig att öka kundengagemanget när du förverkligar din marknadsföringsvision. Med våra marknadsföringsfunktioner kan du:

 • Korta tiden till marknaden och stärka konsekvensen mellan varumärke och budskap. Med en djupare kundförståelse kan du planera kampanjer effektivt och genomföra dem felfritt.

 • Minska komplexiteten i dina kampanjer så du kan fokusera på att leverera fantastiska kundupplevelser i stor skala.

 • Få inblick i vad som engagerar kunderna med hjälp av beteendedata och avancerad leadutvärdering så du kan öka säljpåverkan genom att leverera högt kvalificerade leads direkt till din CRM.

 • Samarbeta bättre i teamet och med byråer om varumärke, innehåll och evenemang så ni kan vara flexibla och snabbrörliga.

 • Följ er SoV (Share of Voice) på den sociala webben (t.ex. Twitter, Facebook och YouTube). Bevaka attityder och varumärkesnärvaro globalt och vinn fördelar på strategiska initiativ i sociala media.

 • Leverera datadrivna resultat och visa faktisk ROMI (Return on Marketing Investment). Använd avancerade verktyg för BI (business intelligence), t.ex. färgdiagram och trender, för att styra framtida investeringar och omvandla marknadsföring från ett kostnadscenter till ett tillväxtcenter.

Visa en demonstration

Enterprise Social

Enterprise Social från Microsoft kan sätta dina affärsstrategier till handling.

Försäljare hittar nya möjligheter och kan bemöta konkurrensen med precision. Marknadsföringsteamen använder social information för att skapa lyckade kampanjer. Kundvårdsteamen använder attitydanalyser för bättre kundförståelse och mer meningsfylld interaktion.

Med våra sociala funktioner kan du:

 • Skapa affärsmöjligheter baserat på attityder med Microsoft Social Listening. Bevaka varumärkesnärvaron och följa strategiska initiativ genom marknadsföring, försäljning och kundservice.

 • Göra alla konversationer mer relevanta med social information som hjälper dig att lära känna människan bakom kontaktinformationen. Läs mer

 • Kommunicera med dina kunder i alla kanaler och ge service på deras villkor. Noggrannhet i alla led ger dig kunder för livet.

Microsoft Social Listening

Microsoft Dynamics ERP-lösningar

Hantering av leverantörskedjan

Hantering av leverantörskedjan

Microsoft Dynamics ERP anpassas efter företagets leverantörskedja – inte tvärtom – och erbjuder en rad organisationsanpassningsfunktioner som gör det enklare för hela företaget att samarbeta och kommunicera. Microsoft Dynamics ERP hjälper dig att fatta smartare beslut snabbare med sökfunktioner som gör det enkelt att hitta exakt den information som du behöver – på den mest övergripande eller den mest detaljerade nivån.

Business Intelligence

Business Intelligence

När du ser vad som händer på arbetsplatsen i realtid, och när du har informationen från Microsoft Dynamics till hands, kan du både identifiera och dra ekonomisk nytta av nya möjligheter:

 • Se åt vilket håll försäljningen pekar och hur lagret utvecklas.

 • Förutse trender och undvik fallgropar.

 • Ta fram vinstprognoser och var beredd att agera.

 • Bestäm när produkter eller tjänster ska läggas till.

Human Resources

Human Resources

Det är din uppgift att attrahera och förmå branschens bästa kompetens att stanna kvar, samt att främja en positiv anda och hög produktivitet bland befintliga anställda. Med Microsoft Dynamics ERP har du tillgång till intuitiva verktyg liksom rollbaserade, anpassade instrumentpaneler och prestationsindikatorer (KPI:er) för specifika arbetsuppgifter. Dessa verktyg kan underlätta arbetet samtidigt som de ger direkt och kontrollerad insyn i den viktigaste informationen.

Ekonomi

Ekonomi

Microsoft Dynamics ERP gör det lättare att övervaka verksamhetens ekonomi och regelefterlevnad med god flexibilitet så att du snabbt kan agera på föränderliga marknadsförhållanden och nya myndighetskrav. Håll ett öga på viktiga bankaktiviteter och automatisera ekonomihanteringen för att fatta bättre affärsbeslut.

Projekthantering

Projekthantering

Med Microsoft Dynamics ERP kan du skapa detaljerade och lättillgängliga rapporter som ger en tydlig bild av redovisnings-, fakturerings- och projektprocesserna, så att du vet exakt vad varje projekt kostar. Genom att automatisera manuella processer som datainmatning, och med bättre kontroll över ändringsorder och andra förändringar, kan du dessutom spara tid och fokusera på kundrelationer, teamets prestation och verksamhetens lönsamhet.

Ta nästa steg

Microsoft Dynamics CRM

CRM-lösningar erbjuder kraftfulla verktyg för försäljning, marknadsföring och kundservice.

Microsoft Dynamics ERP

ERP tillhandahåller företagsorienterade resursplaneringslösningar för ekonomi, drift och andra viktiga affärsområden.

Kontakta oss

Microsoft Dynamics partner kan hjälpa dig att implementera en lösning som är skräddarsydd för dig.