IT Academy – stärk skolans och elevernas it-kompetens

Partnerprogrammet IT Academy är en möjlighet att erbjuda era elever en attraktiv it-utbildning som stärker deras utveckling och som ger konkurrensfördelar när de sedan kommer ut i arbetslivet. Skolor som är med i IT Academy kan också delta i projektet Student Helpdesk där elever utbildas för att kunna hjälpa andra med it.

Mer om Microsoft IT Academy

  • IT Academy utgår från en webbaserad e-learningplattform med kurser för både lärare och elever.

  • Programmet är flexibelt – beroende på er skolas profil kan kurserna handla om allt från Officepaketet till verktyg för programutveckling.

  • Medlemmar i IT Academy får tillgång till den senaste programvaran innan den släpps på marknaden.

  • I medlemskapet ingår även rabatter på certifieringar och utbildningsmaterial från Microsoft.

  • Gemensam marknadsföring med Microsoft visar såväl eleverna som affärsvärlden att er skola uppfyller den kvalitetsstandard som krävs för att delta i ett program som stöds av Microsoft.

Eva Pethrus, Partnerskap i Lärande

Kontaktpersoner
Eva Pethrus, Partnerskap i Lärande
eva.pethrus@microsoft.com

Så här gör ni för att delta

Läs mer och köp IT Academy på vår internationella webbplats. Du kan också kontakta någon av våra it-partner eller Eva Pethrus som är ansvarig för programmet på Microsoft Sverige.