PIL NETWORK - för kreativitet i klassrummet

PIL Network (Partners in Learning) är ett nätverk som förenar lärare från hela världen. Över fyra miljoner lärare från 119 länder är engagerade. I nätverket sprider lärare idéer om hur undervisningen kan äga rum på nya sätt. En aktiv deltagare är Jerker Porat, lärare på Karlsängskolan i Nora.

– Jag använder PIL Network minst en gång i veckan och får alltid inspiration till hur undervisning kan bli mer kreativ.

Genom PIL Network kan lärare ta del av andra lärares lektionsplaneringar och dela med sig av sina egna. Oftast delas informationen i form av filmklipp. Nätverket tillhandahåller inspirationsfilmer, programvaror, communities och lektionsplaneringar. Lärarna kan även skapa egna profiler, där de kan berätta om sig själva och sitt sätta att undervisa.

– För mig ger PIL Network inspiration och idéer för att skapa ett innovativare klassrum, säger Jerker, lärare i ämnena idrott och hälsa, matematik och biologi för elever i åldrarna 13 till 16 år.

Jerker Porat

Undervisningen blir mer lekfull
Han började använda nätverket för två år sedan, och har sedan starten lagt upp alltifrån lektionsplaneringar i Microsoft Excel till den senaste innovativa idén, att använda Microsofts spelkonsol Xbox Kinect i idrotten.

– En del elever känner sig obekväma och drar sig för att delta i idrottsundervisningen. Men genom att använda spelkonsolen för att exempelvis lära ut dans, som bugg och foxtrot, blir undervisningen mer lekfull. Fler elever är nu aktiva på idrottslektionerna och säger att de har mer energi över till annat.

Har fått inspiration av andra
I PIL Network går det även att skapa grupper så lärare kan hitta intressanta kollegor att samarbeta med. Jerker har varit engagerad i flera grupper och startade även ett miljöprojekt som involverade elever från klasser i USA, Indien, Australien och Nya Zeeland. En av uppgifterna var exempelvis att se vilken klass som lyckades samla in flest tomburkar på 30 minuter. Tillsammans med två skolor i Norge och Danmark har han även startat ett projekt om nordiska språk. Syftet är att skapa en förståelse för språk i norden och ge en historisk förankring.

– För mig har PIL Network haft stor betydelse. Jag har fått möjligheten att sprida mina idéer utanför klassrummet, och fått inspiration av andra till hur tekniken kan integreras mer i lektionerna.

Vann utmärkelsen Innovativa Lärarpriset
Hans engagemang resulterade i år i utmärkelsen, Innovativa Lärarpriset, som delas ut i samarbete mellan Microsoft och Lärarnas Riksförbund. Syftet är att lyfta fram lärare och lärarstudenter som utmärker sig med nya metoder och framgångsrik undervisning. Jerker undersöker nu möjligheterna att använda Xbox Kinect i undervisningen av matematik och naturämnena.

– För mig handlar det om att hitta en pedagogik som samverkar med hårdvaran. Där tekniken kan användas för att öka både min och elevernas lust att lära sig mer.

Kontaktperson
Eva Pethrus, Partnerskap för lärandet
evape@microsoft.com

Jerker Porat

Kontakta Jerker Porat
Jerker Porat, lärare på Karsängskolan i Nora
jerker@jerkerporat.se

Läs mer

  • Learning Suite
    Läs mer om Learning Suite och hur det kan underlätta för dig i ditt arbete.

  • PIL Network
    Läs mer om Partners in Learning (PIL)

Följ oss på Facebook
Meet the 7
IKTbloggen.se