För beslutsfattare - Innovativa skolprogrammet

Inom Innovativa skolprogrammet kan din skola få hjälp med utbildning inom it, strategisk planering, goda råd, support och tekniska lösningar. Här kan du läsa mer om vilka delmoment som ingår och hur ni kan delta i programmet.

Innovativa skolprogrammet (ISP) är en del av Microsoft Partnerskap i Lärande. Syftet med programmet är att stödja skolor i användandet av ny teknik. Ett omfattande nätverk av forskare, pedagoger och andra med insikt och engagemang för skolan är knutna till ISP. Vi vill tillsammans med er bygga en skola som är relevant och ger ungdomar förutsättningarna att ha attraktiva kompetenser som arbetsmarknaden efterfrågar.

Några exempel på vad du hittar inom Innovativa skolprogrammet


Mät och följ upp innovation i din skola
Inom Partnerskap i Lärande finns ett undersökningsverktyg där du som är skolledare kan mäta hur din skola hanterar modern undervisning och få hjälp med att förstå vad innovativa utbildningsmetoder innebär i praktiken. Läs mer

Innovativa lärare
Inom Innovativa skolprogrammet finns flera verktyg och initiativ som riktar sig till lärare. Ett exempel är den internationella communityn PiL Network där lärare världen över kan utbyta erfarenheter och praktiska lektionsidéer. Läs mer

Skolledarutbildning – 21 century leadership
Skolledarutbildningen inom Innovativa skolprogrammet ger rektorer verktyg att utveckla skolan för den framtid dagens elever kommer att möta. Fokus ligger på att få elever, skolans personal och föräldrar att gemensamt arbeta mot samma mål och it är en utmärkt plattform att utgå från för att underlätta dialogen. Läs mer

Kollega Coach
Kollega Coach är ett initiativ för att sprida kunskap om informations- och kommunikationsteknik (IKT). Det bygger på att en eller flera lärare utbildas till handledare inom it. Sedan kan dessa i sin tur dela med sig av kunskaper till andra. Läs mer

IT Academy och Student Helpdesk
Partnerprogrammet IT Academy ger skolan ett sätt att kvalitetssäkra utbildningen när Microsofts produkter används i undervisningen. Eleverna får en konkurrenskraftig utbildning inom it och skolan får snabb tillgång till ny teknik. IT Academy gör det också möjligt att inrätta en Student Helpdesk där eleverna själva kan hjälpa till med it-support i skolan och närsamhället. Läs mer

Så kan din skola delta i programmet

Kontakta Eva Pethrus för mer information.