Microsoft@BETT

BETT 2013


Under den 30 januari till 2 februari går evenemanget BETT 2013 av stapeln på Excel i London. Under fyra intensiva dagar får du en inblick i hur ny teknik kan främja lärandet hos elever och lärare. BETT fokuserar i år på IKT och lärande, men även på hur skolan som organisation kan utveckals.

Microsoft kommer att finnas på plats med en monter och bland annat visa upp de senaste produkterna Windows 8 och nya Office. Du kommer även kunna ta del av smarta tips på hur du använder Microsoft produkter i undervisningen, exempelvis hur du kan hålla ordning på anteckningar och lektionsplanering i OneNote.

– Vi kommer att erbjuda studiebesök till skolan New Line Learning som satsar på IKT. Du kommer även kunna lyssna på inspirerande lärare som Daniel Gomejzon, idrottslärare på Väsby Nya Gymnasium i Stockholm och Jerker Porat, högstadielärare på Karlsängskolan i Nora, som berättar hur de använder sig av Microsofts produkter i undervisningen för att öka kreativiteten, inlärning och studieresultaten, säger Eva Pethrus, ansvarig för skolfrågor på Microsoft.

Studiebesök till New Line Learning
Tillsammans med över 200 lärare och skolledare kommer Eva Pethrus besöka en Microsoft Partners in Learning ”Super Mentor School”, vid namn New Line Learning . Ett inspirerande studiebesök till en framgångsrik och innovativ skola i ett område som präglas av hög arbetslöshet och som har med en tydlig vision och ett metodiskt arbete lyckats med satsningen på individuellt lärande med stöd av IKT.

Inspirationsseminarium
Lyssna till innovativa lärare som använder sig av tekniska lösningar för att undervisa eleverna på nya kreativa sätt. Daniel Gomejzon, idrottslärare på Väsby Nya Gymnasiumi Stockholm berättar hur han genom Microsofts produkter får sina elever intresserade av hälsa och idrott. Jerker Porat, högstadielärare på Karlsängskolan i Nora, använder sig av produkter som OneNote och Kinect för Xbox 360 för att undervisa sina elever i matte och naturkunskap.

Anmäl dig till BETT via någon av Microsofts partner
Atea
Caperio
Lin Education