Logga in

Vi möjliggör för varje elev att nå längre

Vi brinner för att skapa mångsidiga och inkluderande upplevelser som inspirerar till livslångt lärande, som stimulerar utvecklingen av väsentliga förmågor för livet och ger stöd till lärare i arbetet med att vägleda och uppmuntra elevernas intressen. Vi hjälper elever och lärare att skapa och dela på helt nya sätt, att lära ut och lära genom utforskande, att anpassa sig till individuellt inlärningsbehov, så att de kan skapa, designa, förnya och bygga med teknik.

Följ oss på
dd.mm.åååå
true