Fördjupa dig i vårt förändrade arbetsliv

Nu har du möjligheten att förkovra dig i vårt nya sätt arbeta och leva. Vi på Microsoft tycker att förvandlingen mot en allt mer digital värld är mycket spännande. I allt större utsträckning använder vi samma verktyg för att umgås som för att arbeta. Det gör att gränsen mellan privat och professionellt, mellan yrkesroll och privatperson suddas ut. Tycker du att det låter intressant? Ta chansen och gör ditt examensarbete tillsammans med Microsoft.

Arbete behöver inte längre vara en plats man går till, utan det är något man gör. Där prestation värderas högre än närvaro. Därför bygger vi på Microsoft om hela vårt kontor i Stockholm. Fram växer en arbetsplats som underlättar för samarbete, kreativitet och möten. Vi ser att ombyggnationen kan fungera som en bra utgångspunkt och ligga som en empirisk grund till en magisteruppsats eller ett examensarbete.

Det nya arbetslivet
En vardag som i allt större utsträckning är digital påverkar samhället på flera nivåer. Nya beteenden och vanor utmanar strukturer. Det kommer att ställas nya krav på arbetsgivare för att fortsätta vara attraktiva för framtida medarbetare. Vi på Microsoft är övertygade om att det är en samhällsförändring som är här för att stanna.

Därför river vi ut den gamla strukturen med stängda dörrar och fasta arbetsplatser. Dessa ersätts av stora kreativa ytor där medarbetarna själva ska kunna välja olika arbetsplatser beroende på vad de ska göra. Vi ser stora möjligheter och fördelar med ett mer flexibelt arbete, både bland chefer och bland medarbetare. Vi arbetar med den modernaste tekniken för att göra arbetet mer mobilt. Detta då vi är övertygade om att i Det nya arbetslivet är det flexibiliteten som ska stå i fokus – man ska kunna samarbeta obehindrat med kollegor, oavsett tid och plats.

Med vår egen ombyggnation som startskott vill vi på Microsoft inspirera fler arbetsgivare att följa med oss in i Det nya arbetslivet.

Hur påverkas vi?
Förändringarna väcker flera intressanta frågeställningar. Vad kommer det här ha för betydelse för medarbetaren, för produktiviteten, för ledarskapet, för miljön? Hur påverkas internkommunikationen? Vad händer med samhällsstrukturerna? Vilka krav ställer egentligen dagens studenter på sina framtida arbetsgivare? Det är några tänkbara frågeställningar vi har. Vilka har du?

Examensarbete på Microsoft
Att göra sitt examensarbete tillsammans med Microsoft är en bra möjlighet att knyta användbara kontakter för framtiden. Men vi vet även att det vetenskapliga bidraget och självständigheten är av stor vikt. Därför vill vi inte erbjuda en färdig och inrutad frågeställning. Utan vi vill tillsammans med dig som student hitta ett undersökningsområde som känns relevant och spännande.

Vi på Microsoft kommer att bistå med vår tid och kunskap. Du får en väg in i ett av världens största företag i förändring.

Så ansöker du
Ansökningsperioden för att skriva uppsats om Det nya arbetslivet är nu avslutad och vi har mottagit en mängd spännande och intressanta ansökningar. Vi vill passa på att tacka för det engagemang och den nyfikenhet som ni visat för vårt nya sätt att arbeta. Nu ser vi fram emot att under våren välkomna de studenter som ska undersöka Det nya arbetslivet tillsammans med oss.

Läs mer om hur vi på Microsoft ser på Det nya arbetslivet.

Ansök om examensarbete

  • Ansökningsperioden för att skriva uppsats om Det nya arbetslivet är nu avslutad och vi har mottagit en mängd spännande och intressanta ansökningar. Vi vill passa på att tacka för det engagemang och den nyfikenhet som ni visat för vårt nya sätt att arbeta. Nu ser vi fram emot att under våren välkomna de studenter som ska undersöka Det nya arbetslivet tillsammans med oss.