Inspireras av andra goda exempel

Låt dig inspireras av hur andra har effektiviserat och förbättrat undervisningsprocessen med lösningar från Microsoft. Ta del av våra kundreferenser och ser hur du kan utveckla din verksamhet. Du kan hitta ännu fler kundreferenser här.

Film: Gränslösa samarbeten på Bålbroskolan

Film: Gränslösa samarbeten på Bålbroskolan
Elever och pedagoger på Bålbroskolan visar hur de använder Microsofts produkter i sitt dagliga arbete, och hur det utvecklar deras verksamhet.

Film: Gränslösa samarbeten på Rodengymnasiet

Film: Gränslösa samarbeten på Rodengymnasiet
På Rodengymnasiet i Norrtälje kommun bygger de ett system där både pedagoger och elever utvecklas tillsammans med tekniken.

Film: IKT i förskolan del 1

Film: Så funkar IKT i förskolan (del 1)
Anna Mahdessian, it-pedagog med specialinriktning för barn i förskoleåldern, visar hur datorer och program från Microsoft kan lyfta undervisningen i förskolan. I del 1 visas Paint, Photostory och PowerPoint.

Film: IKT i förskolan del 2

Film: Så funkar IKT i förskolan (del 2)
I den andra delen av "Så funkar IKT i förskolan" visar it-pedagogen Anna Mahdessian hur man kan jobba med programmen Songsmith, Kodu och OneNote.

Film: Kollegahandledning

Film: Kollegahandledning – lärare hjälper lärare
På Häggviksskolan i Sollentuna har man valt att använda sig av kollegahandledning. En metod som har gjort att både lärare och elever har blivit mer engagerade i undervisningen. Läs mer om kollegahandledning här.

Film: Jerker Porat

Film: Elever och lärare samarbetar via Live@edu
Läraren och it-pedagogen Jerker Porat, lärare och it-pedagog på Karlsängsskolan i Nora, använder OneNote för att dela med sig av lektionsanteckningar till eleverna, och via Live @edu kan de samarbeta med dokument och få ett sömlöst informationsflöde. (Läs mer om Jerkers arbete här.)

Case: Eskilstuna

Eskilstuna först ut i Skandinavien med smart it-lösning för skolan
Fröslundaskolan är en grundskola i Eskilstuna med många kulturer, språk och individer, där eleverna har stora möjligheter att välja sin egen väg. På skolan går 300 elever fördelat på årskurs 1-6. Läs mer »

Case: Varbergs kommun

Skolportal sparar tid, pengar och höjer kvaliteten
Inom skolvärlden blir en-till-en en allt vanligare it-modell. När Varbergs kommun ger skoleleverna egna datorer har hela skolans verksamhet utvecklats. En skolportal baserad på Microsoft SharePoint skapar ökad effektivitet och kvalitet i undervisningen. Läs mer »

Case: Katolska skolan

Katolska skolan byter plattform
Datorn har bl ivit ett allt viktigare hjälpmedel I undervisningen på Katolska Skolan av Notre Dame. Nu satsar skolan på Windows 7 som ny it-plattform för att göra undervisningen ännu mer effektiv. Idag kan eleverna exempelvis logga in på sina datorer snabbare och undervisningstid går inte längre förlorad. Läs mer »

Kunskapscentrum

Gnosjöandans Kunskapscentrum
Gnosjö är världsberömt för sin företagstäthet och unika entreprenörsanda. Av tradition är tillverkningsindustrin dominerande och utbildningsnivån låg. I denna region fylld av entreprenörskap strävar Gnosjöandans Kunskapscentrum, GKC, ett utbildningscenter med gymnasium och kommunal vuxenutbildning, efter att öka it-kompetensen.