Kollega Coach – från lärare till lärare

Lärare tar hjälp av andra lärare för att lära sig mer om att använda ny teknik i undervisningen. Så kan Kollega Coach sammanfattas.

Kollega Coach är en del av Innovativa skolprogrammet och ett effektivt sätt att sprida kunskap om informations- och kommunikationsteknik. Programmet bygger på en systematisk modell med ett antal verktyg och redskap som lärarna kan använda sig av.

Hur funkar det?

Två personer som själva är lärare ansvarar för den här delen av Innovativa skolprogrammet. De håller tillsammans med Microsoft och partner i kurser där andra lärare utbildas till handledare. Sedan kan de utbildade handledarna lära andra på sin egen skola. Handledarkursen är ungefär sex dagar lång, uppdelad på två omgångar, men kan anpassas utifrån olika skolors behov och önskemål.

Så kan din skola börja använda Kollega Coach

Hos vår partner Learnit24 finns mer information om kursen och kurstillfällen.

IT Academy
Meet the 7